Pomiń menu

7 kandydatów odpowiedziałona pytania

Według Państwowej Komisji Wyborczej o 15 mandatów w Złotoryjskiej Radzie Miasta ubiega się 83 kandydatów. Spośród nich 7 odpowiedziało na nasze pytania za pomocą formularza online.

Przedstawienie wyborcom swoich zamierzeń, poglądów na ważne dla nas mieszkańców sprawy, w miejscu gdzie każdy może anonimowo zadać pytanie lub skomentować wypowiedź kandydata, wymaga odwagi. Ulotki wyrzuca się do kosza a plakaty zdejmuje. Teksty w Internecie są bardziej trwałe. Wyborcy mogą łatwiej rozliczać z efektów – nie wszyscy to lubią.

Jakie deklaracje składają wyborcom kandydaci do Rady Miasta?

Prosiliśmy o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa kandydat wyborcom w swojej kampanii. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi kandydatów. Wiecej informacji o kandydacie można uzyskać wchodząc na jego profil.

Moim strategicznym celem będzie poprawa na lokalnym rynku pracy wspomagając pomysłami nad rozwojem drobnej przedsiębiorczości oraz szerokie poparcie nad rozwojem złotoryjskiej strefy ekonomicznej wraz z budową szlaku komunikacyjnego – obwodnica. Stworzenie planów i rozpoczęcie budowy sieci szlaków rowerowych wokół miasta. Przebudowa placu przy pomnika Reymonta. Powrót imprez masowych do centrum miasta. Wspieranie imprez sportowych i szerszą politykę informacyjną poprzez rozbudowane strony internetowe . – Andrzej Cukrowski Okręg 15

Poprawa chodników na ul.Kościuszki i Spacerowej oraz porządek na tych ulicach,ścieżki w parkach. – Piotr Iwanowski Okręg7

Wolność, Równość, Braterstwo, a ponadto Zamożność i Kultura.Jańta Jarosław Okręg 1

Moim celem nadrzędnym będzie praca nad zwiększeniem potencjału miasta w oczach władz wojewódzkich i Inwestorów. Uważam, że rozwój gospodarczy jest punktem wyjścia dla poprawy sytuacji w innych obszarach (bezrobocie, demografia). Uważam, że cel ten powinien być realizowany, przez promocję miasta, ulgi podatkowe, promocję samozatrudnienia, stworzenie przejrzystych i estetycznych portali jako wizytówek miasta z czytelnym wykazem nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży. Celem nierozerwalnie powiązanym z pierwszym postulatem jest lepsze skomunikowanie Złotoryi z innymi ośrodkami miejskimi. Konieczne jest wybudowanie obwodnicy i walka o renowacje trakcji kolejowej, tak aby usprawnić tranzyt towarowy przez nasze miasto. Ponadto chciałbym wspierać oddolne inicjatywy kulturalne i sportowe tak aby Złotoryja stała się miejscem tętniącym życiem kulturalnym. W sprawach Okręgu 13 chciałbym renowacji nawierzchni chodnikowej na ul. Podwale oraz nawierzchni jezdnej wraz z instalacją oświetlenia ulicznego w drugiej części ul. Leszczyńskiej i Bukowej – Markiewicz Krzysztof Okręg13

Moim celem jest Rozwój lokalnego rynku pracy ( większe zaangażowanie miasta w projekty UE wspierające rozwój drobnej przeciębiorczości ) Poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalno-sportowych (o nieodpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży ) Stworzenie bardziej czystych i nowoczesnych już istniejących placów zabaw. Rozbudowa monitoringu o kolejne miejsca wskazane przez obywateli które zapobiegają przestępczości i poprawiają bezpieczeństwo. Poparcie planów budowy : ścieżek rowerowych , basenu , parkingów , chodników , remontu stadionu miejskiego – Serberger Rafał Okręg 12

Jak już pisałem w swojej ulotce, nie będę obiecywał gruszek na wierzbie. Od tego są inni i pozostawiam im pole do popisu. Moją deklaracją jest poruszanie tematów, które zgłoszą mi wyborcy. I to jest chyba najważniejsze. Przez wiele lat zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że obietnice wyborcze większości polityjków czy też radnych nie są spełniane. Sędrowicz Michał Okręg 11

Pozyskiwanie środków dla dzieci uczęszczających do szkoły z rodzin mniej zamożnych na dodatkowe zajęcia pozaszkolne /wyjazdy na basen , zajęcia sportowe , wycieczki jedniodniowe/. Pomoc i wspieranie małych firm z naszego regionu. Podjąć próby wyremontowania basenu i stadionu . Super byłoby rozpoczęcie budowy nowego krytego basenu ale zdaję sobie sprawę , że jest to trudny temat . Może udałoby się wybudować chociaż parę kilometrów dróg rowerowych z prawdziwego zdarzenia.Biegać mamy gdzie ale dzieci z rodzicami na rowerach już nie pojeżdżą. Ze swojego podwórka czyli ul. WILCZA -dokończenie remontu chodnika /jedna strona zrobiona druga nie/ -zmiana organizacji ruchu /jednokierunkowa/ co poprawiłoby bezpieczeństwo i płynniejszy ruch pojazdów.Widziewicz Mirosław Okręg 11

Od początku powstania portalu promujemy partcypację społeczną. Jednym ze stopni drabiny partycypacji, wcale nie najwyższym, jest dwustronna komunikacja mieszkańców z władzami. Jeżeli teraz, na etapie kampanii wyborczej, kandydat ma opory przed „wystawianiem się” na pytania wyborców to czy będzie miał chęć z nimi komunikować się po uzyskaniu mandatu?

Dziękujemy zatem kandydatom, którzy odpowiedzieli i zapraszamy innych do wypełnienia formularza.

Kandydatów przepytujemy w ramach akcji „Masz Głos Masz  Wybór” – więc w profilu każdego kandydata, który odpowiedział znajduje się logo akcji, z linkiem do odpowiedzi opublikowanych na ogólnopolskiej stronie mamprawowiedziec.pl