Pomiń menu

Ankieta gotowa!

Wspólnie z młodzieżą VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu oraz Parlamentem Młodzieży Miasta Radomia stworzyliśmy kwestionariusz poglądów dla kandydatów na radnych zawierający najważniejsze zagadnienia gminne. Teraz przed nami najważniejszy etap - rozmowy z komitetami!

Wszystko zaczęło się od spotkania grupy koordynującej – postanowiliśmy stworzyć ankietę, która swoją długością nie odstraszałaby kandydatów, a jednocześnie zawierała sporą dawkę merytorycznych pytań mogących zaważyć na decyzji wyborców przed 16 listopada. Razem z kolegami zbudowaliśmy szkielet kwestionariusza, ułożyliśmy pytania wprowadzające (data urodzenie, partia itp.), nadaliśmy kształt graficzny, jednak z wyborem pytań dot. gminy wstrzymaliśmy się do spotkania z większą grupą. Nie chcieliśmy powielać błędów Magistratu, który najpierw tworzy później pyta. Grupa ZMIANA pyta, żeby zapytać – skomplikowana konstrukcja, którą prościej można nazwać konsultacją społeczną. Proces partycypacyjny przeprowadziliśmy w małych grupach (4-5 os.) złożonych z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego VI LO oraz Parlamentu Młodzieży – całość przybrało formę debaty sokratejskiej, gdzie nacisk kładzie się na krytyczne myślenie i otwarte pytania. Na podstawie spisanych opinii razem ułożyliśmy 11 pytań merytorycznych:
Przed nami najważniejszy etap całego projektu – wysyłka formularza do komitetów. Wspólnie zebraliśmy już kontakty mailowe/telefoniczne do 12 komitetów wyborczych działających na terenie miasta Radomia. Kolportaż kwestionariusza rozpoczniemy od 30 września. Trzymajcie kciuki!
Mateusz Wojcieszak/Grupa ZMIANA