Pomiń menu

Ankiety od mieszkańców w Słupsku

Podsumowanie ankiet Dostępni samorządowcy-podsumowanie kadencji skierowanej do mieszkańców Słupska. Ankietę wypełniło 139 osób, dostępna była poprzez ankietę online oraz  ankiety wydrukowane umieszczone w redakcji bezpłatnego tygodnika Teraz Słupsk, siedzibie naszego stowarzyszenia oraz w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Kontakt z radnymi:

Ponad 81 % osób nigdy nie zgłaszało się do Radnych Miejskich w Słupsku.  Najczęściej mieszkańcy kontaktują się z radnymi osobiście i większość  nie pisze maila do radnych (tylko 14% kontaktujących się osób).

Większość osób nie chce spotkać się z żadnym radnym. Z utrudnień jakie mieszkańcy widzą w kontakcie z radnymi najczęściej wymieniane są (wypowiedzi mieszkańców):

-brak chęci spotkań z mieszkańcami

-brak dogodnych terminów

-brak zainteresowania radnych , obcesowe podejście do mieszkańców, promowanie wybranych organizacji, brak zainteresowaniami bieżącymi sprawami miasta

-radni rzadko mają dyżury, są niedostępni

18% ankietowanych uczestniczyło w przeciągu 4 lat w sesji Rady Miasta. 5,8 % ankietowanych zabrało głos podczas Sesji Rady Miasta.

 Kontakt z Prezydentem Słupska, Gabinetem Prezydenta:

12% ankietowanych napisało maila do prezydenta w swojej sprawie.

Mieszkańcy, którzy chcieliby się spotkać z Prezydentem podają jako główne problemy :

– długie terminy oczekiwania na spotkanie

– brak czasu ze strony Urzędu Miasta  i dużo spraw

-brak wolnych terminów

-utrudnienia kontaktu z prezydentem przez pracowników Urzędu Miejskiego

-wysyłanie zastępców na spotkania z młodzieżą która chciała spotkać się z prezydentem

 Strona internetowa miasta:

80 % ankietowanych zna stronę internetową Miasta Słupsk. Według 45% na stronie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

Na pytanie jakich informacji brakuje mieszkańcy najczęściej odpowiadali:

– więcej informacji na temat lokalnych wydarzeń z życia mieszkańców, więcej informacji w dziale sportu

– brak czytelnego menu

-brak wtyczek do portali społecznościowych

– za mało informacji  na temat działalności centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej i lokalnych organizacji pozarządowch

-mało informacji o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych, koncertach, imprezach w mieście, kalendarza

-brak strefy użytkownika, brak możliwości dodawania własnych artykułów

-przestarzała koncepcja strony

-trzeba długo szukać potrzebnych informacji

Mieszkańcy wiedzę o tym co się dzieje w mieście najczęściej czerpią:

37% Media

24% Znajomi

16% Strona internetowa Miasta

13% Rodzina

Tylko 37% mieszkańców wie o możliwości otrzymywania informacji o tym co się dzieje w mieście poprzez newsletter elektroniczny wysyłany przez urząd.

11% osób jest zapisanych do miejskiego newslettera.

Konsultacje społeczne 

 25% osób brało udział w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni, inwestycji lub innych. Osoby uczestniczące w konsultacjach najczęściej dowiedziały się o nich ze strony internetowej Miasta 18%,13% z mediów.

73% ankietowanych uważa że powinniśmy uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

Czy my jako mieszkańcy powinniśmy brać udział w konsultacjach społecznych? 24% osób nie ma zdania na ten temat.

 

Co należy zmienić? Najczęstsze odpowiedzi mieszkańców w ramach ankiety

 -ułatwić kontakt z samorządowcami

-uświadomić samorządowców o problemach i sprawach mieszkańców

-możliwość swobodnego wyrażania opinii na sesjach Rady Miejskiej

-rozwiązywanie na bieżąco problemów mieszkańców, uruchomienie maila lub infolinii do kontaktu z samorządowcami

-większa otwartość radnych

-lokalne spotkania z mieszkańcami, osobisty kontakt, spotkania powinny być częstsze

– samorządowcy powinni być bardziej otwarci na kontakt ze „zwykłym człowiekiem”

-branie pod uwagę zdania mieszkańców

-przypomnieć samorządowcom, że zostali wybrani przez mieszkańców i mają ich reprezentować

– samorządowcy powinni działać bardziej wśród ludzi, angażować się mocniej w inicjatywy społeczne

-ustalić system premiowy za dokonania samorządowców na rzecz miasta

-upowszechnienie informacji o planowanych działaniach

-zwiększyć świadomość Radnych Miejskich że to my ich „zatrudniamy” my mieszkańcy i są po to żeby zabrać w naszej sprawie głos, reprezentować nas

-wdrożyć system pociągania do odpowiedzialności za swoją pracę

– Rada powinna działać na rzecz Miasta a nie na rzecz partyjnych układów, osoby wybrane do rady powinny cenic współpracę i pracować nad wspólnym dobrem Miasta

– Radni powinni wychodzić z inicjatywą

 

Odpowiadali:

38% mężczyżni

61% kobiety

 

 33%  14-17 lat

24% 18-24  lat

17% 25-34 lat

12% 35-49 lat

7% 50-64 lat

 

38 % wykształcenie podstawowe

15% średnie

2% średnie zawodowe

33% wyższe

 

Dziękujemy za angażowanym w akcje oraz za wypełnienie ankiety. Wyniki zostaną przekazane Radnym Miejskim oraz do Gabinetu Prezydenta Miasta i opublikowane na naszym portalu pozytywniaktywni.pl.