Pomiń menu

Badanie z mieszkańcami Słupska

W ramach projektu "Pozytywni i Aktywni" dofinansowanego z FIO 2014 niezależny instytut badań jest w trakcie przeprowadza badanie mieszkańców Miasta Słupsk. Celem  badania jest poznanie opinii słupszczan na temat jakości życia w mieście, określenie aktualnych ocen poszczególnych elementów funkcjonowania miasta oraz oszacowanie kapitału społecznego w mieście.

W dziale – Oszacowania kapitału społecznego zapytano słupszczan m.in.  o udział w konsultacjach społecznych, kontakt z  Radnymi, znajomość zakresu obowiązków Radnych Miejskich, znajomość słupskich NGO. Odpowiedzi udzieliło 1056 mieszkańców, kolejne odpowiedzi zostały udzielone przez 600 przedsiębiorców oraz 20 liderów opinii. Wyniki badania zostaną opublikowane  i podane opinii publicznej, przekazane Radnym Miejskim z kadencji 2010-2014 , oraz nowo wybranym Prezydentowi oraz Radnym Miejskim żeby posłużyły do pozytywnych zmian w działalności samorządu.

POZYTYWNI FIO_MPiPS_logo1