Pomiń menu

Word cafe

23 października odbyło się spotkanie członków MRG z młodzieżą i mieszkańcami gminy.

„Przy kawie o sprawie” – rozmawiano z młodzieżą na temat oferty kulturalno – sportowo – rekreacyjnej jaką oferuje mieszkańcom gmina Płużnica. Ten problem wybrała młodzież na spotkanie. Prace warsztatowe oparto na metodzie metaplan, gdzie najważniejsze były odpowiedzi na pytania: Jak jest? Jak być powinno? Dlaczego nie jest tak jak być powinno?. Uczestnicy spotkania wysunęli wnioski jakie nasunęły się po analizie problemu. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane podczas debaty, która odbędzie się 10 listopada.  dsn 12 dsn 14 dsn 16 dsn 21 dsn 26 dsn 28 dsn 32 dsn 33 dsn 35 dsn 36