Pomiń menu

Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń

3 i 4. 11. 2015 FRiAS Przyjaźń zorganizowała, głównie dzięki pomocy wolontariuszy stoiska zachęcające społeczność studencką Wydziału Ekonomii i Politologii UMCS w Lublinie do głosowania w wyborach samorządowych.    

Daliśmy uczestnikom akcji również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat samorządu, poprzez udział w Quizie, który cieszył się dość dużym zainteresowaniem, ale także umożliwiliśmy wsparcie akcji Masz Głos, Masz Wybór i jej celu głównego czyli zachęcania Polaków do licznego i świadomego udziału w wyborach 16 listopada 2014 roku, poprzez publikację zdjęć które przedstawiają świadome osoby, m.in. na stronie Fundacji Przyjaźń, by mogli swoim wizerunkiem propagować prawo do głosowania i zachęcać swoich znajomych do udziału w wyborach samorządowych.

Ponadto pośrednio w dalszym ciągu zachęcamy społeczność Lublina, rozwieszając plakaty, przeprowadzając rozmowy z ludźmi z rożnych środowisk, wskazując im, że każdy powód jest dobry by wziąć udział w wyborach samorządowych.