Pomiń menu

Fundacja FAO

Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie końcowe

(do 15 grudnia 2014)

z działania:

Budżet obywatelski

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór

Część I.

1. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, mail):

Paweł Tomaszewski, 885040475, [email protected]

2. Nazwa i dane teleadresowe organizacji:

Fundacja Forum Aktywności Obywatelskiej

3. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Miasto Władysławowo

4. Data przesłania sprawozdania:

15.12.2014

Część II.

5. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęliście, po przystąpieniu do akcji:

Nawiązaliśmy kontakt z Urzędem Miejskim oraz Radą Miejską we Władysławowie. Do naszej inicjatywy przyłączyło równie Stowarzyszenie Mała Ojczyzna z Władysławowa. W trakcie trwającej kampanii doszło do wielu spotkań z kandydatami na Burmistrza Miasta, do Rady Miejskiej, Rady Powiatu oraz Sejmiku Wojewódzkiego. Lokalna gazeta „Ziemia Pucka” opublikowała materiał o naszych działaniach. Wystosowaliśmy do Burmistrza Miasta Władysławowo propozycję zorganizowanie publicznej debaty kandydatów do Rady Miasta (przedstawicieli komitetów wyborczych) w celu określenie „mapy drogowej” wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Niestety Burmistrz Miasta nie poparła naszej inicjatywy, mimo iż jej komitet wyborczy miał w programie BO.

Niewątpliwych sukcesem akcji jest to, że Budżet Obywatelski znalazł się w programach wyborczych każdego komitetu wyborczego do Rady Miasta Władysławowa.

W dniu 8 grudnia 2014 nowo wybrany Burmistrz Miasta Władysławowa wygłosił przemówienie inaugurujące kadencje, w którym uznał BO za jeden z celów, które zamierza osiągnąć.

Kontynuując akcję przygotowania do wprowadzenia BO we Władysławowie w dniu 20 grudnia 2014 organizujemy spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi BO. Przy tej okazji zostanie podpisana petycja skierowana do nowych władz miasta. Swój udział zapowiedziało już ponad 100 osób

6. Na jakim etapie jest teraz budżet obywatelski w Waszej miejscowości? (debata publiczna nad wprowadzeniem, wprowadzony, zrealizowany)

BO jest planowany do wprowadzenia.

7. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania (członkowie organizacji/grupy, przedstawiciele partnerów itd.):

23 osoby

8. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane ale też o krótkie opisanie jak ta współpraca układała się:

Poprzednie władze Miasta Władysławowa nie były zainteresowane aktywnym wspieraniem BO. Pani Burmistrz odmówiła wsparcia debaty publicznej w tej sprawie. Nowy Burmistrz Miasta Władysławowa postawił sobie za cel wprowadzenie BO.

9. Jak układała się Wasza współpraca z mieszkańcami w ramach zadania – czy byli nimi zainteresowani?

Mieszkańcy żywo reagują na naszą inicjatywę. Ponad 100 osób zapowiedziało poparcie petycji w sprawie wprowadzenia BO.

Cześć III.

10. Co udało się Wam osiągnąć w ramach realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania? (Opiszcie konkretne sukcesy, ale też jakieś sygnały ogólniejszych zmian, do których udało się przyczynić – jeśli coś takiego miało miejsce)

Nowy Burmistrz zobowiązał się współpracować z mieszkańcami i wprowadzić BO we Władysławowie.

11. Czy jest coś, co uważacie za niepowodzenie w swoich działaniach w ramach zadania? Co to było i dlaczego Waszym zdaniem się nie udało?

12. Uwagi, dodatkowe informacje:

(Np. czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego? Wszelkie działania związane z aktywizowaniem mieszkańców)

……………………………………………………………………………………………………………

Zadanie realizowane jest we w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego.