Pomiń menu

MDM Bytom

Nagroda Super Samorząd 2014 - Sprawozdanie końcowe z realizacji działań MDM Bytom w 2014 r.

MDM powstało na przełomie lata i jesieni 2014 r. Od tego czasu zorganizowaliśmy następujące akcje:

1) CZY BYTOM TO MIASTO Z PRZYSZŁOŚCIĄ
18 września, w czwartek, o godz. 18:00 w sali dolnej (kinowej) Centrum im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego przy Parafii św. Jacka w Bytomiu odbyło się spotkanie otwarte z dr Robertem Krzysztofikiem. Tematem spotkania była ocena stanu Bytomia, prawie 2,5 roku po zakończeniu zleconych przez KE, badań nad przyczynami kurczenia się miast w Europie. Prelegent spróbował odpowiedzieć na pytania: Czy nadal Bytom jest na negatywnej ścieżce rozwoju? Czy widać pozytywne tendencje czy też odwrotnie, negatywne czynniki się wzmocniły? Czy miastu grozi rozpad? Słowem czy Bytom to miasto z przyszłością … ?

Organizatorem był Robert Białas z inicjatywy MDM Miasto Dla Mieszkańców.
Ze spotkania ukazały się relacje na największym bytomskim portalu społecznościowym bytomski.pl : http://www.bytomski.pl/miasto/20841-jaka-przyszlosc-jest-przed-bytomiem
oraz prowadzona była dyskusja w części portalu pn. Felietony i opinie: Robert Białas http://www.bytomski.pl/forum-bytomia/robert-bial-as/128925-czy-bytom-to-miasto-z-przyszloscia?start=60
Ponadto na fanepageu MDM przedstawiono relację fotograficzną i pisemną ze spotkania. Na You Tube jest również dostępna relacja (skrót) ze tego spotkania z dr R.Krzysztofikiem.

2) SĄSIEDZKA NIEDZIELA HISTORYCZNA
12 października (niedziela) w auli Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 10 zorganizowaliśmy spacer historyczny po północnym śródmieściu Bytomia. W programie znajdowało się:
a) Ok. 45-minutowa prezentacja historycznych szkiców, zdjęć, rysunków
b) Opowieści o historii tej części Bytomia – Marek Wojcik i Jacek Maniecki, twórcy i autorzy Cyfrowej Biblioteki Bytomskiej Architektury, oraz członkowie Stowarzyszenia im. I. Hakuby, jednej z organizacji wchodzących w skład MDM.
c) Wejście na taras widokowy Szkoły Budowlanej
d) Spacer po dzielnicy z przewodnikami i mieszkańcami
W spacerze uczestniczyło ok. 50 osób.

3) PO NAM BUDŻET OBYWATELSKI?
W dn. 15.10.2014 r. zorganizowaliśmy spotkanie otwarte w celu podsumowania pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Bytomiu. Spotkanie odbyło się w Sali Gorczyckiego przy par. Św. Jacka i było prowadzone przez specjalistę do spraw budżetu partycypacyjnego, Pana Dariusza Kraszewskigo z Fundacji Batorego. W roli prelegentów wystąpili też członkowie MDM: Sylwia Widzisz-Pronobis i Grzegorz Pronobis (mający doświadczenia z procesu partycypacji w innych miastach – Łodź, Tychy, Dąbrowa Górnicza), Paweł Winiarski (prezentacja projektu złożonego w tym roku do budżetu pt. Nowe Oblicze ulicy Mickiewicza w Bytomiu).

Spotkanie miało następujący przebieg:
a) Wprowadzenie do tematu – Dariusz Kraszewski – Pochodzenie budżetu partycypacyjnego i jego idee.
b) Podsumowanie budżetu obywatelskiego w Bytomiu. Ile i jakie były złożone projekty i czego dotyczyły), jaka była frekwencja i jakie projekty wygrały. Przygotowaliśmy takie zestawienie
c) Projekt przebudowy ulicy Mickiewicza jako przykład błędów w bytomskiej uchwale o budżecie obywatelskim. W tym punkcie przedstawiliśmy projekt złożony przez Inicjatywę ulicy Mieckiewicza w Bytomiu, jedno ze stowarzyszeń należących do MDM Bytom, oraz omówiliśmy, jak wyglądał cały proces oraz przyczyny odrzucenia.
d) Doświadczenia z prac w ramach budżetu obywatelskiego. W tym punkcie głos zabrali członkowie MDM uczestniczący w pracach nad projektami do budżetu partycypacyjnego zarówno w naszym, jak i w innych miastach.
e) Wnioski i sugestie zmian w podejściu to budżetu partycypacyjnego i samej uchwale o budżecie. Krotki panel dyskusyjny z zapisem – co warto byłoby poprawić w następnej edycji budżetu obywatelskiego w Bytomiu.

4) BYTOMSKIE KAMIENICE – STAN TECHNICZNY I NIEPEWNA PRZYSZŁOŚC
26 października o 17:00 zorganizowaliśmy spotkanie na temat bytomskich kamienic prowadzone przez Michała Korusiewicza, członek Komitetu Trwałości Budowli PZITB oraz zespołu „Spotkanie z Zabytkiem” Politechniki Śląskiej. W programie spotkanie poruszono tematy: wybrane przykłady sztuki budowy kamienic, wartość kamienicy i utrzymanie w należytym stanie technicznym w świetle obowiązujących przepisów, niekorzystne oddziaływania górnicze i uzyskanie odszkodowania, scenariuszy typowych uszkodzeń bytomskiej kamienicy.

5) AKCJA PROFREKWENCYJNA
Akcja profrekwencyjna odbyła sie w 9 listopada (na tydzień przed wyborami) i była przeprowadzona pod kościołami w godz. po sumie w danej parafii oraz w centrum miasta i okolicy Centrum Handlowego Agora. Niestety planowana na sobotę (dzień wcześniej) akcja nie doszła do skutku ze względu na deszczowa pogodę. W akcji korzystaliśmy z dostarczonych materiałów z akcja MaszGlos oraz naszej własnej ulotki poruszającej temat trudnej sytuacji miasta w kontekście szansy jego rewitalizacji z pomocą środków unijnych w ramach programu OSI. Ulotka (2000 sztuk) miała charakter wezwania do wzięcia udziału w wyborach jako ostatniej takiej szansy na wybór władz, od których zależeć będzie rewitalizacja. W akcji wzięli udział wolontariusze – gimnazjaliści – 7 osób tj. Julia Długoszm, Anna Krakowczyk, Aleksandra Grzegorska, Patrycja Konarska, Arkadiusz Fojcik, Dominik Kościelniak, Alicja Białas, oraz organizatorzy z MDM: Robert Białas, Paweł Winiarski, Jacek Maniecki.

6) PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ…
9 listopada o 18:00 w Centrum im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego przy Parafii św. Jacka w Bytomiu, z inicjatywy MDM Miasto Dla Mieszkańców odbyło się kolejne spotkanie poruszające kwestie przyszłości miasta, tym razem widziane oczami mieszkańców. Jak oni sami spostrzegają swoje miasto i jak widzą jego przyszłość. Czy młodzi ludzie chcą pozostać i żyć w Bytomiu, czy też przeciwnie, swoją przyszłość widzą poza miastem a nawet poza Śląskiem. Co kształtuje poczucie przynależności do miasta. Co denerwuje jego mieszkańców. Na te pytania odpowiedzi udzielała prelegentka pani Izabela Miracka, psycholog społeczny prowadzący pracę badawczą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Uczestnik projektu naukowego SWPS – „Bytom-Karb”, dotyczącego społecznych aspektów przymusowych przesiedleń oraz członek zespołu wspierającego pod względem psychologicznym mieszkańców tej dzielnicy, przesiedlanych w 2012 roku.
W swojej dotychczasowej pracy badawczej pani Izabela Miracka zajmowała się m.in. badaniem związku pomiędzy reprezentowaną psychologiczną perspektywą postrzegania czasu, a percepcją przeszłości, teraźniejszości i przyszłości miasta na przykładzie gminy Bytom. Analiza materiału badawczego, zebranego podczas kilkuletniej pracy naukowej, dała odpowiedź na pytania, jak mieszkańcy Bytomia postrzegają obecnie swoje miasto oraz jak widzą jego przyszłość. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na spotkanie przyszło ponad 80 osób, a po wykładzie miała miejsce żywa dyskusja

7) DEBATA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA
12 listopada o godz. 18 w Centrum im. Ks. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego przy Parafii św. Jacka w Bytomiu odbyła się zorganizowana przez MDM we współpracy z portalem Bytomski.pl debata kandydatów na prezydenta miasta. Była to jedyna debata, jaka została zorganizowana w tym temacie w całym mieście. Na debatę przybyli wszyscy kandydaci z wyjątkiem urzędującego prezydenta. Debata była transmitowana na żywo na portalu bytomski.pl i miała oglądalność 1600 osób w czasie rzeczywistym (http://www.bytomski.pl/polityka/20985-skrot-z-debaty-kandydatow-na-prezydenta). MDM przygotował zestaw 5 pytań do kandydatów, po czym kandydaci odpowiadali na pytania widzów z sali (ponad 120 osób), Debata była prowadzona przez moderatora z Fundacji Batorego.

8) W dn. 02.12. zorganizowaliśmy zbiórkę podarunków świątecznych dla zespołu szkól specjalnych w Bytomiu-Borbrku.

9) W dn. 05.12.2014 przejęliśmy patronat nad festiwalem „Gorczycki antico e moderno” – występ Orkiestry Muzyki Nowej i zespól Cantus Floridusy.

1

2

unnamed

3

4

5

1460042_4714457917105_1514555795137747681_n

Czy Bytom to miasto z przyszłością

Image1

Imagem1

Przyszłość5

Sasiedzka niedziela historyczna