Pomiń menu

Nowa Burmistrz Gmina i Miasto Okonek

Podczas II Sesji Rady Miejskiej w Okonku, pani Małgorzata Sameć złożyła uroczyste ślubowanie jako nowa pani burmistrz. Tym samy rozpoczął się nowy okres urzędowania wybranej władzy samorządowej, przed którą stoją ,,realne lecz śmiałe" wyzwania dla dobra społeczności lokalnej.

Nowa Pani Burmistrz Gmina i Miasto Okonek