Pomiń menu

Nowa forma współpracy Gmina i Miasto Okonek

Dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej, a także władz samorządowych powstało miejsce pod targowisko lokalne, a także chodniki niedaleko tego miejsca, aby można było bezpiecznie się poruszać wzdłuż pobliskiej drogi. Wybór miejsca był skonsultowany z mieszkańcami, czego przejawem jest wypracowanie nowej formy współpracy w naszej gminie: MASZ Głos MASZ Wybór.

Efekty nowej formy współpracy Mieszkańcy – Władza samorządowa