Pomiń menu

Rozmowa z Pełnomocnikiem ds.Wyborów

W dniu 07.05.2014 przeprowadziłem rozmowę z Sabiną Korbielą - Pełnomocnikiem ds. Wyborów.W trakcie rozmowy poruszyłem temat dostępności wyborów dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz większej informacji o wyborach na stronie Urzędu Gminy Stężyca. Pełnomocnik zapewniła, że gmina będzie przygotowana do wyborów. Przeprowadzono weryfikację tych lokali pod kontem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych i określono zakres ich dostosowania dla tych osób. Pełnomocnik poinformowała mnie, że informacja o wyborach trafia do tych osób bezpośrednio z urzędu i od sołtysów.