Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Głosuj Świadomie

W akcję Głosuj świadomie w Łodzi zaangażowała się nieformalna koalicja aktywnych organizacji pozarządowych. Wspólnie przygotowaliśmy pytania i wspólnie będziemy rozliczać prezydent z jej obietnic wyborczych.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Głosuj świadomie!

Akcja Masz Głos, Masz Wybór

(do 15.12.2014)


Nazwa organizacji / grupy: Fundacja Normalne Miasto Fenomen

Miejscowość i województwo: Łódź, łódzkie

Zespół: ok. 15 osób

Informacje o kandydatach. Jakie informacje na temat kandydatów zbieraliście? Czy opracowaliście listę pytań do kandydatów? Z jakich źródeł korzystaliście przygotowując pytania? (np. dokumenty strategiczne gminy, ankieta z mieszkańcami, rozmowy ze znajomymi, dane statystyczne o gminie, itd.) Czy zbieraliście inne informacje nt. kandydatów? Jakie? (np. materiały wyborcze, wypowiedzi w mediach, zdjęcie)

Koalicja kilku organizacji pozarządowych z Łodzi wspólnie opracowała zestaw pytań dla kandydatów i kandydatek  na prezydenta Łodzi.  Dzięki różnorodności uczestniczących w redagowaniu pytań osób i organizacji udało się podjąć szeroki zestaw tematów istotnych dla rozwoju miasta. Pytania były układane głównie w oparciu o tematy pojawiające się w debacie publicznej oraz doświadczenia z działań organizacji pozarządowych (w tym tematy wynikająca z dokumentów strategicznych miasta, jak również wynikłe z braku takich strategii). W trakcie akcji były zbierane obietnice kandydatów i kandydatek na prezydenta miasta Łodzi.

Sposób informowania o kandydatach. W jaki sposób udostępnialiście mieszkańcom Waszej gminy informacje o kandydatach? (np. strona internetowa, spotkanie, debata z kandydatami)

Informacje o kandydatach udostępnialiśmy za pośrednictwem strony internetowej a także z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook. Udało się także zorganizować jedno spotkanie, podczas którego omawialiśmy zagadnienia  z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w programach wyborczych kandydatów na radnych i prezydenta.  Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu “Bezpieczne miasto, inna droga”  http://innadroga.dlalodzi.info/aktualnosci/84-rola-samorzadu-relacja.

Kontakt z kandydatami. Z iloma mniej-więcej kandydatami i komitetami udało Wam się skontaktować? W jaki sposób się kontaktowaliście? Ile osób odpowiedziało na Wasze pytania/zaproszenia.

Kontaktowaliśmy się ze wszystkimi  komitetami wyborczymi, które wystawiły kandydatów na stanowisko prezydenta miasta – w sumie było to 9 komitetów. W jednym przypadku kontakt był tylko listowny, w pozostałych kontakty odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście z członkami komitetów, szefami i szefowymi sztabów wyborczych oraz samymi kandydatami oraz kandydatkami. Udało nam się zebrać wypełnione ankiety od 4 kandydatów i kandydatek.

Kontakt z mieszkańcami. Jak zaangażowaliście mieszkańców w zadanie? Czy brali udział w opracowaniu pytań, kontakcie z kandydatami i innych pracach? W jaki sposób i z jakim skutkiem próbowaliście ich do tego zachęcić?

Mieszkańcy nie brali udziału bezpośrednio w opracowaniu pytań, to zadanie wykonały organizacje pozarządowe współpracujące w ramach utworzonej ad hoc koalicji. Były to Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, Fundacja Sendzimira, Fundacja Łódź Ratunkowa, Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi, EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji, Instytut Spraw Obywatelskich – INSPRO. Zaproszenie do współpracy ukazało się w serwisie JKlon /Jawor – ngo.pl. Ponadto do organizacji zwrócono się droga mailową (wykorzystując bazę kontaktów do ok. 400 podmiotów z Łodzi będącą w posiadaniu Fundacji Fenomen). Całość redakcji pytań odbywała się drogą elektroniczną.

W jaki sposób przekazywaliście mieszkańcom informacje na temat wyborów i kandydatów?

Głównym źródłem informacji była strona internetowa lodz.mamprawowiedziec.pl oraz profil społecznościowy Fundacji Fenomen na FB. Ponadto na początku akcji zorganizowano konferencję prasową na temat realizacji projektu w Łodzi. Materiał z niej ukazał się w rozgłośni Radio Łódź:

https://www.radiolodz.pl/posts/7913-organizacje-pozarzadowe-sprawdza-kandydatow-na-prezydenta-lodzi .

Informacje o dostępności ankiet publikowały przed wyborami na swoich stronach i profilach społecznościowych oraganizacje zaangażowane w ich tworzenie.

Ilu mniej-więcej mieszkańców gminy skorzystało z rozpowszechnianych przez Was informacji? (liczba uczestników debat, liczba odwiedzin na stronach, w serwisach społecznościowych, itp.).

Statystyki strony www.lodz.mamprawowiedziec.pl :

wejść na stronę: 2 111 razy  przez 1 746 unikalnych użytkowników. Jedna osoba obejrzała średnio 3,9 podstron, spędzając na stronie 3 min. 4 sekundy.

43% osób znalazło stronę przez wyszukiwarkę

28% przez media społecznościowe

20% wpisało adres w przeglądarkę

9% weszło przez link z innej strony

Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane ze świadomym głosowaniem lub prowadziliście kampanię profrekwencyjną? Opiszcie je krótko.

Apelowaliśmy o udział w wyborach podczas akcji prowadzonych przez Fundację Fenomen, szczególnie podczas rowerowej wycieczki organizowanej 11 listopada dla ok. 200 osób.

Ponadto na stronie Fundacji ukazały się materiały wyjaśniające jak wziąć udział w głosowaniu, jeśli nie jest się zameldowanym w danej gminie.

http://www.fundacjafenomen.pl/fundacja/aktualnosci/498-jak-wziac-udzial-w-wyborach-jesli-nie-masz-meldunku-w-lodzi

Wyjaśnialiśmy także jak działa system przeliczania głosów na mandaty w Łodzi.

http://www.fundacjafenomen.pl/fundacja/aktualnosci/500-kto-wygrywa-wybory-do-rady-miejskiej

Filmiki profrekwencyjne, zrealizowane przez “Masz Głos, Masz Wybór”, były także umieszczane na profilu FB.

Na stronie jednego z projektów Fundacji – Rowerowa Łódź – ukazały się zestawienia “rowerowych” obietnic kandydatów i kandydatem na prezydenta miasta http://www.rowerowalodz.pl/aktualnosci/1135-kandydaci-na-prezydenta-lodzi-rowerowi – zdjęcia kandydatów oraz ich obietnice (w formie memów) ukazały się także na fanpage’u inicjatywy Rowerowa Łódź na portalu społecznościowym facebook.

Na stronie http://lodz.mamprawowiedziec.pl/ ukazał się także cykl zestawień porównawczych kandydatów i kandydatek na prezydenta miasta w różnych aspektach (“kandydaci a Straż Miejska”, “kandydaci a edukacja seksualna”, “kandydaci a sprawy seniorów” itd.).

Sukcesy. Napiszcie w jednym zdaniu co było Waszym największym sukcesem w zadaniu. fundacji.

Sukcesem okazało się zaangażowanie wielu niezależnych podmiotów do wspólnego opracowania wspólnej ankiety do kandydatów. Największym sukcesem jest wypełnienie ankiety przez kandydatów, którzy po wyborach objęli stanowiska prezydenta i wiceprezydenta. Pozwala to na kontynuację projektu poprzez monitorowanie spełniania obietnic wyborczych złożonych w ankietach.

Trudności. Napiszcie w jednym zdaniu co w realizacji zadania sprawiło Wam największą trudność.

Trudnością okazało się przekonanie kandydujących do wypełniania ankiet. Ponad połowa kandydatów pomimo przypomnień i monitów nie dosłało swoich odpowiedzi na zadane pytania.

Linki. Jeśli np. publikowaliście jakieś teksty w internecie, prowadziliście w ramach zadania stronę, przygotowaliście podsumowanie lub macie galerię zdjęć – podajcie linki do tych stron.

http://lodz.mamprawowiedziec.pl/

https://www.facebook.com/Fundacja.Fenomen/posts/10152605013617239