Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Głosuj świadomie! Akcja Masz Głos, Masz Wybór

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice

Nazwa organizacji / grupy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice
Miejscowość i województwo: Krynice/lubelskie

Zespół: ile osób wzięło udział w realizacji zadania w Waszej gminie? 7

Informacje o kandydatach. Jakie informacje na temat kandydatów zbieraliście?Czy opracowaliście listę pytań do kandydatów? Z jakich źródeł korzystaliście przygotowując pytania? (np. dokumenty strategiczne gminy, ankieta z mieszkańcami, rozmowy ze znajomymi, dane statystyczne o gminie, itd.) Czy zbieraliście inne informacje nt. kandydatów? Jakie? (np. materiały wyborcze, wypowiedzi w mediach, zdjęcie)
Opracowaliśmy ankietę dla kandydatów na radnych do rady gminy i na wójta. Ankieta składała się z pytań związanych z bieżącymi sprawami nasze gminy. W ankiecie znalazły się również pytania pochodzące od rodziców dzieci, które uczęszczają do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice.

Sposób informowania o kandydatach. W jaki sposób udostępnialiście mieszkańcom Waszej gminy informacje o kandydatach? (np. strona internetowa, spotkanie, debata z kandydatami)
Informacje zostały umieszczone w na blogu internetowym: http://naszagminakrynice.blogspot.com/
Kontakt z kandydatami. Z iloma mniej-więcej kandydatami i komitetami udało Wam się skontaktować? W jaki sposób się kontaktowaliście? Ile osób odpowiedziało na Wasze pytania/zaproszenia.
Ankiety zostały rozesłane do wszystkich kandydatów na radnych oraz wójtów, drogą pocztową. Kandydaci mogli również liczyć na wersję elektroniczną. Wypełniony formularz mogli dostarczyć w wyznaczone miejsca lub odesłać.
Kontakt z mieszkańcami. Jak zaangażowaliście mieszkańców w zadanie? Czy brali udział w opracowaniu pytań, kontakcie z kandydatami i innych pracach? W jaki sposób i z jakim skutkiem próbowaliście ich do tego zachęcić?

Do konstruowania pytań zaprosiliśmy rodziców dzieci uczęszczających do szkoły prowadzonej przez nasze stowarzyszenie. Zachęcaliśmy również mieszkańców do mobilizowania kandydatów do wypełnienia kwestionariuszy.

W jaki sposób przekazywaliście mieszkańcom informacje na temat wyborów i kandydatów?
Strona na facbooku: „Nakręć się wybory” oraz blog internetowy „Twoja gmina Krynice”
Ilu mniej-więcej mieszkańców gminy skorzystało z rozpowszechnianych przez Was informacji? (liczba uczestników debat, liczba odwiedzin na stronach, w serwisach społecznościowych, itp.).
Liczba wejść na blog internetowy ok. 1900

Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane ze świadomym głosowaniem lub prowadziliście kampanię profrekwencyjną? Opiszcie je krótko.

Strona „Nakręć się na wybory”- gromadziliśmy informacje o wyborach na stronie na facebooke:
https://www.facebook.com/pages/Nakr%C4%99%C4%87-si%C4%99-na-wybory/286788011497595?ref=hl
Sukcesy. Napiszcie w jednym zdaniu co było Waszym największym sukcesem w zadaniu.
Największym sukcesem było to że radni odpowiedzieli na nasz kwestionariusz. Nie było tych kwestionariuszy zbyt wielu ale ważne że wróciły do nas. Dużym sukcesem było również zainteresowanie mieszkańców naszym blogiem.
Trudności. Napiszcie w jednym zdaniu co w realizacji zadania sprawiło Wam największą trudność.
Nie udało nam się zaangażować kandydatów na wójta do wypełnienia kwestionariusza.
Linki. Jeśli np. publikowaliście jakieś teksty w internecie, prowadziliście w ramach zadania stronę, przygotowaliście podsumowanie lub macie galerię zdjęć – podajcie linki do tych stron.

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
Pisał o naszym działaniu lokalny tygodnik „Echo Roztocza”.