Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Głosuj świadomie!

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Carpe diem"

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Głosuj świadomie!

Akcja Masz Głos, Masz Wybór

(do 15.12.2014)

 

Nazwa organizacji / grupy:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Carpe diem”

Miejscowość i województwo:

Świdwin, zachodniopomorskie

Zespół: ile osób wzięło udział w realizacji zadania w Waszej gminie?

W realizacji zadania wzięły udział cztery osoby:

Piotr Feliński, Karol Zychowicz

kontakt z komitetami wyborczymi, kandydatami, przygotowywanie materiałów, redagowanie stron internetowych oraz przygotowanie i prowadzenie debaty

Magdalena Czubińska, Magdalena Felińska

pomoc w organizacji oraz stworzenie na czas trwania spotkań z kandydatami „kącika dla malucha”, gdzie uczestnicy mogli zostawić swoje dzieci pod fachową opieką.

Informacje o kandydatach. Jakie informacje na temat kandydatów zbieraliście? Czy opracowaliście listę pytań do kandydatów? Z jakich źródeł korzystaliście przygotowując pytania? (np. dokumenty strategiczne gminy, ankieta z mieszkańcami, rozmowy ze znajomymi, dane statystyczne o gminie, itd.) Czy zbieraliście inne informacje nt. kandydatów? Jakie? (np. materiały wyborcze, wypowiedzi w mediach, zdjęcie)

Kandydatom rozdaliśmy ankiety z zestawem 13 pytań szczegółowych dotyczących programu wyborczego, poglądów, celów oraz sposobu ich realizacji.  We wstępie do ankiety poprosliśmy o podanie podstawowych danych oraz preferowanych sposobów kontaktu. Pytania oparliśmy o gotowe opracowania umieszczone na stronie Organizatora akcji.  Dostosowaliśmy je do miejscowej specyfiki oraz poddaliśmy konsultacji z mieszkańcami.

Sposób informowania o kandydatach. W jaki sposób udostępnialiście mieszkańcom Waszej gminy informacje o kandydatach? (np. strona internetowa, spotkanie, debata z kandydatami)

Utworzysliśmy podstronę na facebookowym profilu naszego Stowarzyszenia, otworzyliśmy wątek na forum internetowym regionalnej gazety (Głos Koszaliński) oraz na stonie internetowej swidwin.mamprawowiedziec.pl udostępnionej nam przez Stowarzyszenie 61. Ponadto zorganizowaliśmy dwa osobne spotkania z kandydatami na urząd burmistrza.

 

Kontakt z kandydatami. Z iloma mniej-więcej kandydatami i komitetami udało Wam się skontaktować? W jaki sposób się kontaktowaliście? Ile osób odpowiedziało na Wasze pytania/zaproszenia.

Dotarliśmy do wszystkich 11 komitetów wyborczych za pośrednictwem których  przekazliśmy ankiety.  Po syngałach od kandydatów, że nie wszyscy otrzymali ankiety, zdecydowaliśmy się na bezpośrednie dotarcie do osób kandydujących. Pomimo naszych starań nie udało sie nam dotrzeć do jednego z kandydatów. Problem z dotarciem do tego kandydata mieli również członkowie jego komitetu.

Na nasze ankiety odpowiedziało 21 (w tym jedna w czasie trwania ciszy wyborczej) z 44 kandydatów.

Na zorganizowane przez nas spotkania z kandydatami na urząd burmistrza zgodziło się 2 z 2 kandydatów.

Kontakt z mieszkańcami. Jak zaangażowaliście mieszkańców w zadanie? Czy brali udział w opracowaniu pytań, kontakcie z kandydatami i innych pracach? W jaki sposób i z jakim skutkiem próbowaliście ich do tego zachęcić?

Poprzez naszą stronę na fb oraz forum internetowe pytaliśmy o sprawy, które warto poruszyć w ankiecie oraz na spotkaniach. Skupiliśmy się również na kontakcie bezpośrednim z mieszkańcami. Tłumaczyliśmy wówczas cele akcji oraz korzyści płynące z zaangażowania w życie obywatelskie miasta. Rozmowy bezpośrednie miały największy wpływ na formułowanie pytań. Osobną akcję informacyjną zorganizowaliśmy w związku z organizacją spotkań z kandydatami na urząd burmistrza.  Dużym problemem okazało się rozmieszczenie plakatów z informacją o spotkaniu, gdyż były one dość szybko obklejane przez inne plakaty wyborcze. Stąd też decyzja o wyjściu na ulicę i bezpośrednim rozdawaniu ulotek i udzielaniu inforamacji o spotkaniu. Ponadto o spotkaniach informowaliśmy poprzez lokalne i regionalne media ( Wieści Świdwinskie, Głos Koszaliński oraz TV Rega).

 

 

W jaki sposób przekazywaliście mieszkańcom informacje na temat wyborów i kandydatów?

Strona internetowa swidwin.mamprawowiedziec.pl, forum GK24, strona Stowarzyszenia na fb, plakaty, ulotki, spotkania bezpośrednie oraz informacja w lokalnych i regionalnych mediach.

Ilu mniej-więcej mieszkańców gminy skorzystało z rozpowszechnianych przez Was informacji? (liczba uczestników debat, liczba odwiedzin na stronach, w serwisach społecznościowych, itp.).

Uczestnicy spotkań około 150-200 w trakcie dwóch spotkań. Nie posiadamy danych ile osób odwiedziło stronę swidwin.mamprawowiedziec.pl. Dysponujemy jedynie danymi o wejściach na naszą stronę fb (informacja dotarła do 3,6 tys. użytkowników, z czego 263 osoby wyświetliło stronę wydarzenia, a 128 osób zaangażowało się w wydarzenie) oraz na forum GK24 (17 133 wyświetleń tematu i 404 komentarze)

Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane ze świadomym głosowaniem lub prowadziliście kampanię profrekwencyjną? Opiszcie je krótko.

Zorganizowaliśmy akcję profrekwencyjną. Polegała ona na rozklejaniu plakatów, akcji bezpośredniej, umieszczaniu informacji na lokalnych forach oraz w lokalnych i regionalnych mediach.

 

Sukcesy. Napiszcie w jednym zdaniu co było Waszym największym sukcesem w zadaniu.

Przełamanie nieufoności mieszkańców do naszych działań obywatelskich, a nie związanych z żadną opcją biorącą udział w wyborach.

Trudności. Napiszcie w jednym zdaniu co w realizacji zadania sprawiło Wam największą trudność.

Przełamanie nieufności mieszkańców i kandydatów. Niejednokrotnie, szczególnie w pierwszym okresie, utożsamiani byliśmy z różnymi komitetami wyborczymi.

Linki. Jeśli np. publikowaliście jakieś teksty w internecie, prowadziliście w ramach zadania stronę, przygotowaliście podsumowanie lub macie galerię zdjęć – podajcie linki do tych stron.

 

https://www.facebook.com/events/577698635690109/

Informacje w regionalnych mediach

https://www.facebook.com/124592840928215/photos/pb.124592840928215.-2207520000.1418247652./742823065771853/?type=3HYPERLINK „https://www.facebook.com/124592840928215/photos/pb.124592840928215.-2207520000.1418247652./742823065771853/?type=3&theater”&HYPERLINK „https://www.facebook.com/124592840928215/photos/pb.124592840928215.-2207520000.1418247652./742823065771853/?type=3&theater”theater

Informacje o akcji na forum Głosu Koszalińskiego

http://forum.gk24.pl/lokalni-politycy-pod-lupa-wyborcow-glosuj-swiadomie-t108343/?hl=%2Blokalni+%2Bpolitycy

Informacje ukazujące się na blogu (sympatyzującym z jednnym z komitetów)

 http://naszswidwin.blog.pl/2014/11/14/kandydat-jan-owsiak-spotkal-sie-z-mieszkancami-na-zamku/

http://naszswidwin.blog.pl/2014/11/13/kandydat-miroslaw-majka-spotkal-sie-z-mieszkancami-na-zamku/

Informacje o kampanii profrekwencyjej

http://www.swidwin.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&artykul=4150&akcja=artykul

http://www.powiatswidwinski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1395:kampania-profrekwencyjna&catid=34:aktualnoci

 

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.