Pomiń menu

Nominacja do nagrody:)))

Dziękujemy za nominację do nagrody Super Samorząd 2014.

IMG_1774Dziękujemy Fundacji Batorego za docenienie oraz  Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia, za pomoc i wsparcie przy realizacji tegorocznego zadania.  W tym roku realizowaliśmy działanie Nasza gmina – nasza sprawa, którego koordynatorką była Dorota Michalska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. Zadanie polegało na zachęceniu mieszkańców gminy do włączenia się w sprawy związane z najbliższym otoczeniem. Pytaliśmy dorosłych, młodzież i dzieci jak oceniają jakość życia w gminie i co by zmienili. Okazało się, że mamy podobne potrzeby i spostrzeżenia. Nasze wyniki przekazaliśmy władzom gminy, która zapoznała się z nimi na sesji. Włączyliśmy się w kampanię wyborczą, chcemy aby dorośli czynnie uczestniczyli w życiu lokalnym a młodzieży chcemy pokazać, że pomimo iż nie możemy jeszcze głosować to możemy wyrażać własne zdanie i dawać przykład innym. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim nominowanym.