Pomiń menu

Dialog wciąż do naprawy

Po spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych miasta Słupska ws. raportu i rekomendacji związanych z konsultacjami społecznymi w mieście jest ciekawie...

Odbyły się spotkania w grupach roboczych wstępnie określające zmiany i plan działań. Tymczasem  zdążyły odbyć się już konsultacje ws. parku wodnego (z bardzo dużą frekwencją radnych, mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych). Ale wydaje się to tylko zagraniem wizerunkowym. Nagranie udostępnimy wkrótce. W poszukiwaniu oszczędności podjęto decyzję bez wcześniejszych konsultacji o połączeniu dwóch szkół ponadgimnazjalnych (jeszcze nie podjęto uchwały).  Odbyło się spotkanie nazwane konsultacjami, które sprowadziło się do poziomu informowania. Dlaczego w tak istotnych sprawach znów zawodzi dialog? Na to pytanie będziemy dalej szukać odpowiedzi, tymczasem dajemy żółtą kartkę nowym władzom. Planowane są kolejne spotkania ws. zmian dotyczących konsultacji społecznych w grupach roboczych. Wspomagać nas będzie w tym FISE w ramach swojego projektu.

W poniedziałek 2.03 odbędzie sie spotkanie ewaluacyjne zespołu ds. budżetu obywatelskiego. Celem tego spotkania będzie podsumowanie dwóch edycji BO i wypracowanie wstępnych rekomendacji do kolejnej edycji. Zadaniem zespołu jest również powołanie zespołu monitorującego przebieg realizacji zadań na 2015 rok.
Po spotkaniu zespołu odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami.