Pomiń menu

Strona społeczna współtworzy projekt uchwały ws. budżetu obywatelskiego 2015 w Gdyni

22 stycznia 2015 r. jako strona społeczna braliśmy udział w podsumowaniu procedury konsultacji społecznych nowego projektu uchwały ws. budżetu obywatelskiego (edycja 2015) .

rada bo_01-2015

 

Dla przypomnienia – rok 2014 zakończyliśmy złożeniem uwag do projektu uchwały. Z początkiem nowego roku były one analizowane przez Komisję ds. BO składający się (jak dotąd) z wice-prezydenta, radnych oraz urzędników. Noworoczne obrady zespołu odbyły się w składzie poszerzonym (jak postulowaliśmy w ewaluacji).

Skompletowano ok. 50 uwag do projektu uchwały w sprawie BO 2015 (większość powtarzających się) złożonych przez 19 osób. Najczęściej podnoszone dotyczyły:

– ograniczenia wieku głosujących (w Gdyni głosować mogą noworodki), poszerzenia możliwości uczestnictwa w głosowaniu także dla  mieszkańców niezameldowanych, a zamieszkałych w Gdyni,

– poszerzenia zakresu tematycznego wniosków, w szczególności nie eliminowanie propozycji projektów zmiany organizacji ruchu oraz wprowadzenie możliwości proponowania projektów miękkich,

– zaangażowania w procedurę organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek, centrów aktywności seniora,

– zmiany sposobu głosowania – z głosowania konkurencyjnego na projekty wg ich wyceny, na głosowanie preferencyjne punktujące projekty wg ich przydatności w dzielnicy,

– doprecyzowania roli rad dzielnic w procedurze,

– nie eliminowania projektów jeśli do ich realizacji zabrakło niewielkiej sumy pieniędzy (w zamian przeanalizowanie możliwości ograniczenia ich zakresu); możliwości transferu pieniędzy z oszczędności i kierowania do realizacji projekty „pod kreską”

– dopuszczenia lub wykluczenia projektów dotyczących remontów budynków szkół.

Na spotkaniu dyskutowaliśmy z przedstawicielami najbardziej zaangażowanych w realizację BO wydziałów i jednostek urzędu Miasta – Zarząd Dróg i Zieleni, Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Innowacji Społecznych, Centrum Aktywności Obywatelskiej. Stronę społeczną reprezentowało nieformalna grupa mieszkańców GDL i organizacje pozarządowe zaangażowane w edycję 2014 BO.

Dyskusja wokół uwag dotyczyła praktycznych możliwości (lub barier) wprowadzenia postulowanych w trakcie konsultacji zmian.

W lutym przekonamy się które znalazły przełożenie na uchwałę. Projekt uchwały dostępny będzie w BIP przed lutową sesją Rady Miasta.