Pomiń menu

Ulepszajmy wybory nie kosztem niepełnosprawnych

6 lutego 2015 r. do Sejmu trafił projekt nowelizacji Kodeksu Wyborczego. Prezydent RP zgłosił poprawki mające na celu doskonalenie procedury wyborczej. Projekt obejmuje między innymi likwidację nakładek na karty do głosowania wykorzystywane przez osoby niewidome, słabowidzące, z dysfunkcją górnych kończyn oraz osoby starsze. Środowisko osób z niepełnosprawnościami przygotowało petycję do władz Polski w sprawie zachowania nakładek do głosowania. Prosimy także Państwa o wsparcie!

Proponowana zmiana spowoduje pozbawienie części praw wyborczych wielu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Stanie się tak, gdyż bez nakładek na karty do głosowania nie będą w stanie samodzielnie i tajnie oddać swojego głosu. Nowelizacja nie wprowadza w zastępstwie innej techniki tajnego i samodzielnego oddania głosu przez wyżej wymienione osoby. Nowy projekt zakłada rezygnację z kart zbroszurowanych, koniecznych przy stosowaniu nakładek. Powody takiej decyzji opierają się na
podejrzeniu, że lista z numerem 1 daje nieuzasadnioną przewagę. Tymczasem karty zbroszurowane stosowane były w Polsce
dużo wcześniej i nie pojawiły się wtedy znaczące głosy o wypaczeniu wyniku wyborów. Projekt nowelizacji przewiduje
zresztą nadal stosowanie zbroszurowanych kart, a zatem sytuacja zmieni się nieznacznie. Za to dla niepełnosprawnych oraz
części starszych wyborców – całkowicie.

Argumenty ekonomiczne są ważne, ale nie mogą one być jedynymi i decydującymi. Mówimy przecież o podstawowym prawie w demokratycznym państwie prawa, jakim jest prawo uczestniczenia w wyborach. Dlatego pragniemy zwrócić się do Państwa, wszystkich zaangażowanych obywateli, o poparcie tej inicjatywy i podpisanie petycji. Link do dokumentu znajduje się poniżej. Jednocześnie prosimy o upowszechnienia tej informacji w swoich lokalnych społecznościach.

http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=11146

Dziękujemy za każdy podpis!

Zespół Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego