Pomiń menu

Dwa lata budżetu obywatelskiego

W poniedziałek odbyło się spotkanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2015. Przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Miejskiej przedstawił postęp prac nad nowymi zadaniami infrastrukturalnymi a przedstawiciel wydziału rozwoju i inwestycji opowiedział o zadaniach społecznych.

Zespół ma za zadanie powołać skład monitorujący, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem realizowanych zadań. Niestety po ostatnich wyborach samorządowych zmienił się skład zespołu (radni utracili mandaty, zmienił się również wiceprezydent – przewodniczący komisji). Zwrócono się z prośbą do prezydenta o uzupełnienie składu.

Poniżej zamieszczamy krótką prezentację, którą przedstawialiśmy na spotkaniu zespołu z mieszkańcami:
Dwa lata budżetu partycypacyjnego w Słupsku
Przedstawiony został również szereg rekomendacji.

Trwają również prace nad budżetem na 2016 rok, wszystkie osoby, które chciałyby współtworzyć zasady i kampanię informacyjną mają zgłaszać się do urzędu.
Kolejnym krokiem mają być szerokie konsultacje z mieszkańcami (mamy nadzieję, że nie skończy się na formularzach konsultacyjnych, a w końcu zaistnieje otwarty dialog).