Pomiń menu

Park Miejski dla ludzi

Po zeszłorocznym sukcesie działania Budżetu obywatelskiego tym razem postanowiliśmy dołączyć do działania Przestrzeń dla ludzi. Zamierzamy wraz z mieszkańcami Tczewa zmienić oblicze Parku Miejskiego.

Park Miejski był niegdyś wizytówką naszego miasta. Założony pod koniec XIX wieku jako prywatna inicjatywa ludzi skupionych w Towarzystwie Upiększania Miasta, którzy wbrew stanowisku ówczesnych władz sami sfinansowali jego powstanie. Zasadzono rzadkie gatunki roślin i drzew, a pozostały drzewostan pozyskano z założonej szkółki leśnej przy Szkole Powszechnej dla Dziewcząt. Park bardzo szybko stał się ulubionym miejscem spacerów dla mieszkańców. W domowych albumach tczewian znajdują się setki jeżeli nie tysiące zdjęć z rodzinnych spacerów po parku. Z biegiem lat stał się on również terenem miejskich inwestycji. To tu powstał budynek miejskich wodociągów (stacja pomp) skąd do czasów obecnych czerpie się wodę dla większości mieszkań. W latach 70 tych powstał Amfiteatr (obecnie im. Grzegorza Ciechowskiego) miejsce wielu koncertów i wydarzeń artystycznych. Pod koniec okresu PRL i na początku lat 90 tych park podupadł. Przestał być bezpiecznym miejscem do wieczornych spacerów, dochodziło również do dewastacji infrastruktury jak ławki. Zarosły ścieżki spacerowe, zniknął zabytkowy bruk, a przez brak nadzoru nad roślinnością park zdziczał. Po 2000 roku rozpoczęto szereg drobnych inwestycji – wytyczono nową ścieżkę rowerową, poprawiono kilka dróg spacerowych. Wybudowano również bez konsultacji z mieszkańcami Zegar Słoneczny, który do teraz jest obiektem kpin z ich strony. Postawiono go bowiem w cieniu drzew, co utrudnia jego działanie. Ostatnio pojawił się pomysł stworzenia parku linowego. Jako społecznicy czujemy, że brak jest jednolitego pomysłu na park, a pojawiające się inicjatywy nie są konsultowane z mieszkańcami. Chcemy to zmienić i uczynić przestrzeń parku otwartą dla mieszkańców i zgodną z ich potrzebami.

park