Pomiń menu

Po szkoleniu dla komitetów osiedlowych

20 kwietnia 2015 w DW Żuraw, odbyło się szkolenie dla przewodniczących i członków Komitetów Osiedlowych.

20 kwietnia 2015 w DW Żuraw, odbyło się szkolenie dla przewodniczących i członków Komitetów Osiedlowych.

Zorganizowali je Klub Radnych ”Nasze Miasto” i Stowarzyszenie Forum Rdzawka.

Przedstawiciele komitetów poznali dobre praktyki działań z innych miast. Otrzymali materiały pomocne w ich działalności.

Jak Rady Działają w Innych Miastach by Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia

Komitety otrzymały plakaty ”Cztery zasady bezpiecznych pożyczek” z UOKIK, w celu podniesienia świadomości mieszkańców.

Komitety otrzymały publikacje  :

-Białoruski szlak barokowy. Bia​łoruś Północno-Wschodnia na ​Via Regia​, Warszawa 2013
-Uki Maroshek – Klarman, Nie ma czegoś takiego jak trochę demokracji. O kształceniu ku demokracji i o demokracji w systemie oświaty, Warszawa 1996.
-Uki Maroshek – Klarman, BETZAVTA. Podręcznik nauczania demokracji przez gry, Warszawa 1996
-Uki Maroshek – Klarman, Proces edukacji w Instytucie Adama, Warszawa 1997.
-John Zola, Jarosław Schabieński, Punktowane dyskusje, Warszawa 1999.
-Krzysztof Stanowski, Podstawy procedury parlamentarnej. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Warszawa 1999.
-Krzysztof Stanowski, Struktura organizacji demokratycznych. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Warszawa 1999.

Komitety otrzymały materiały akcji Masz Głos Masz Wybór m.in Kartę Praw MieszkańcaNarzędziownik ObywatelskiJak rozmawiać z mieszkańcami, vademecum lokalnych konsultacjiplakaty.

Kolejnym punktem była dyskusja na temat potrzeb i oczekiwań komitetów i mieszkańców.

Zachęcamy do zamówienia bezpłatnego pakietu na temat Grywalizacji. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie, cenne uwagi i pomysły.

 

—————————————-

Polecamy Strony:

http://bis-krakow.pl/projekty/projekty-biezace/aktywna-przestrzen-w-dzielnicy/

http://porady.pzr.org.pl/

http://www.przepisnaulice.pl/

Prezentacje :

https://prezi.com/ws6liuxbgxr6/szczecin_5_mar_2013/

https://prezi.com/exz3hckdl_2y/ii-debata-sc/

https://prezi.com/tz2jkixfi-lt/jak-stworzyc-dobra-przestrzen-07112013-tedex-gdynia/

https://prezi.com/cdp3hruhekve/planowanie-przestrzenne-w-polsce/

Rady poza Rabką:  

Rady Okręgów (Osiedli/Dzielnic) mają różne kompetencje w różnych miastach. W Poznaniu, Wrocławiu czy Gdyni rady posiadają własne budżety – po kilka/kilkanaście złotych na 1 zameldowanego mieszkańca. Niektóre nie mają też progów wyborczych (wystarczy np. 15 podpisów, aby zostać radnym), za to oferują radnym różne przywileje w zamian za pracę społeczną.
Poznańska Rada Osiedla Stare Miasto może poszczycić się opracowaniem koncepcji miejsc rekreacji, skwerów i zieleńców oraz rozwiązań dla transportu na terenie osiedla. Wszystko to oczywiście oparte na konsultacjach z mieszkańcami i badaniach przestrzeni Starego Miasta. Rada prowadzi także szereg akcji społecznych, wspomaga rewitalizację i promuje konsultacje społeczne. Warto brać z niej przykład!

Rada Osiedla Kapuściska w Bydgoszczy na bieżąco informuje o swoich działaniach mieszkańców osiedla. Na stronie internetowej można śledzić przebieg zgłaszanych spraw, ich rozwiązania oraz podejmowane przez Radę inicjatywy. http://www.kapusciska.pl/inicjatywy http://www.facebook.com/pages/Kapu%C5%9Bciska-Rada-Osiedla/278023612235604

We Wrocławiu bardzo prężnie działa Rada Osiedla Leśnica. Ma ona swój własny herb oraz budżet, który pozwala na dotowanie i organizację lokalnych imprez, dofinansowanie ośrodków czy klubów seniora. Radni osiedla otrzymują także diety za pracę. http://lesnica.org/

Rada Osiedla Stare Miasto w Oświęcimiu na bieżąco interweniuje w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, organizuje wizje lokalne, zgłasza problemy do jednostek miejskich i monitoruje przebieg rozwiązań. Usilnie walczy także o umocnienie roli Rad w mieście. Organizuje wspólne spotkania Rad Osiedli, wymianę doświadczeń, pomysłów i problemów. A o wszystkim można przeczytać na stronie internetowej.http://starowka_oswiecim.w.interia.pl/info.htm

————————————————–

Dziękujemy za pomoc :

Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia

Fundacji Edukacja dla Demokracji

Fundacji im. Stefana Batorego