Pomiń menu

W Korfantowie już wiedzą

Na środowej sesji Rady Miejskiej  Ryszard Nowak - Prezes Fundacji "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów poinformował o udziale fundacji w akcji "Masz Głos Masz Wybór".

Sesja w dniu 29 kwietnia br była poświęcona ocenie rocznego „Programu Współpracy Gminy Korfantów z Organizacjami Pozarządowymi”. W swojej wypowiedzi Ryszard Nowak – pozytywnie ocenił współpracą, choć jak stwierdził, zmiany zachodzą zbyt wolno. Szkoda, że na tak ważną sesję nie zaproszono liderów organizacji. W działaniach zdaniem mówcy trzeba zachęcać do współpracy pomiędzy organizacyjnej. Zaproponował by przejść z rocznego na wieloletni „Program Współpracy…”
Również poinformował o udziale w tegorocznej edycji „Masz Głos, Masz Wybór” i realizacji zadań lepsze instytucje i dostępni radni. „Wbrew burzom i wichrom – powiedział żartobliwie – będziemy działać na rzecz pokazania, że w instytucjach gminnych pracują ludzie z którymi można współpracować i coś wspólnie zrobić”. Na koniec poinformował, ze fundacja posiada 10 komputerów i chętnie przekaże je do świetlic wiejskich organizacjom pozarządowym.