Pomiń menu

2. Wrocławskie Forum Miejskie. Ruszyła rejestracja uczestników

2. Wrocławskie Forum Miejskie to wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych partycypacją w kształtowaniu polityki miasta. Odbędzie się już 16 maja na Akademii Sztuk Pięknych. Uczestnicy będą pracować w czterech grupach roboczych nad rozwojem kultury, przestrzeni, transportu i zieleni w mieście. Ruszyła już rejestracja na wydarzenie.

Wrocławskie Forum Miejskie organizuje koalicja organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób, którym na sercu leży rozwój demokratycznego i obywatelskiego Wrocławia. Celem koalicji jest integracja i wzmocnienie wrocławskich ruchów miejskich oraz szukanie rozwiązań ważnych dla mieszkańców problemów, a następnie wcielanie tych rozwiązań w życie we współpracy z magistratem.

Pierwsza edycja Forum odbyła się w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas zgromadzeni dokonali wstępnej diagnozy sytuacji w mieście i wypracowali pierwsze rekomendacje. Głównym wątkiem tegorocznej edycji jest zwiększenie partycypacji w zarządzaniu miastem w różnych jego sektorach. Podczas pracy w czterech grupach roboczych poświęconych kulturze, przestrzeni, transportowi i zieleni, wypracowane zostaną konkretne mechanizmy społecznej zmiany. Spotkanie nie będzie konferencją, ale rodzajem warsztatu, w trakcie którego uczestnicy będą pracować nad tym, aby stworzyć konkretne rozwiązania i wdrożyć je w życie. Wydarzenie ma też służyć temu, aby uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem, wymieniali doświadczenia i łączyli potencjały.

Organizacja 2. Wrocławskiego Forum Miejskiego jest dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Forum bierze również udział w akcji „Masz Głos, Masz Wybór” Fundacji Batorego, gdzie jest wspierane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Szczegółowy program i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.wfm.wroclaw.pl.