Pomiń menu

Diagnoza społeczeństwa, wspólny kalendarz imprez – wszystko się może zdarzyć w Kozielicach

Stowarzyszenie ,,Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych" rusza!! W tym roku bierzemy udział w działaniu ,,Lepsze instytucje" akcji Masz Głos, Masz Wybór. Chcemy współuczestniczyć w połączeniu dwóch domów kultury oraz wspólnie wypracować ,,Kalendarz imprez gminy Kozielice" i poznać potrzeby mieszkańców poprzez diagnozę społeczności lokalnej.

W domach kultury nie zawsze każdy znajdzie coś dla siebie.

W tym roku wójt gminy Kozielice pan Piotr Rybkowski podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Wiejskich Domów Kultury w Kozielicach i Tetyniu. Przyczyną połączenia jest reorganizacja wszystkich instytucji będących w zasobie gminy. W końcu w małej, wiejskiej gminie będzie jeden dom kultury.

,,Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych” chce przyglądać się całemu procesowi, monitorować go. Chcemy w każdym sołectwie gminy Kozielice przeprowadzić diagnozę społeczności lokalnej, by wspólnie wypracować ,,Kalendarz imprez gminy Kozielice”. Niech oferta kulturalna trafia do każdego mieszkańca!!

Jesteśmy wspierani przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Liczymy na to, że wszystkie nasze plany zrealizujemy i instytucje kultury z terenu naszej gminy będą naprawdę lepsze, ukierunkowane na mieszkańca i jego potrzeby.