Pomiń menu

Dobra przestrzeń dla mieszkańców Dobrego

Dnia 07.05.2015 nasza nieformalna grupa działania spotkała się z wójtem gminy Godkowo panem Andrzejem Bondarukiem. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej.

Wójtowi towarzyszył przewodniczący Rady Gminy pan Mariusz Dziki. Poinformowaliśmy wójta o przystąpieniu do akcji Masz Głos, Masz Wybór. Omówiliśmy cel i przebieg akcji oraz wyznaczyliśmy termin spotkania mieszkańców z władzami gminy na dzień 15 maja. Będzie to również spotkanie inauguracyjne. Data spotkania nie była wybrana przypadkowo. W tym dniu obchodzimy Dzień Polskiej Niezapominajki. Przy pomocy tego kwiatka będziemy zachęcać mieszkańców do pamiętania, że mają głos nie tylko podczas wyborów i przypominać o istocie dbania o nasze otoczenie. Będziemy wspólnie dyskutować na temat zmian jakich można dokonać w otaczającej nas przestrzeni.