Pomiń menu

Jak przebiega budżet obywatelski w Poznaniu? Pytamy kolegów po fachu.

Aż 500 tysięcy mieliśmy ulokowane w puli zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Przy kilka tygodni mogliśmy głosować na jeden z wcześniej zgłoszonych, przez mieszkańców, projektów.Wygrała plaża nad jeziorem w Pamiątkowie. Świetna organizacja i zaangażowanie mieszkańców, wystarczyło aby zwyciężyć w głosowaniu.

Wyobraź sobie, że masz do rozdysponowania bagatela 500 tysięcy złotych. Możesz za tą sumę kupić nowe auto, wybudować wymarzony dom albo wybrać się w podróż dookoła świata.

Aż 500 tysięcy mieliśmy ulokowane w puli zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Przy kilka tygodni mogliśmy głosować na jeden z wcześniej zgłoszonych, przez mieszkańców, projektów.Wygrała plaża nad jeziorem w Pamiątkowie. Świetna organizacja i zaangażowanie mieszkańców, wystarczyło aby zwyciężyć w głosowaniu.

Prawo do decydowania mieliśmy wszyscy, bo każdy z nas dołożył kilka złotych do wspólnej puli.

Czy ta suma jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności?

Dużo czy mało, zależy od potrzeb. Na nowe targowisko miejskie na pewno zabrakłoby funduszy, nie zmodernizujemy również drogi, ale moglibyśmy rewitalizować umierający Park Zamkowy, usprawnić sieć pieszo-rowerową, zorganizować coś fajnego dla najmłodszych.
W Poznaniu niedawno wystartował budżet obywatelski, jakie praktyki możemy przenieść do Szamotuł, a czego lepiej unikać, odpowiada stowarzyszenie Ulepsz Poznań.

Jak Ulepsz Poznań zaangażowała się w sprawę budżetu obywatelskiego?

Jako Ulepsz Poznań od początku funkcjonowania Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego staraliśmy się promować jego ideę, tłumaczyć mieszkańcom na czym polega, ale także wskazywać na jego wady i elementy do poprawy. W zeszłym roku Urząd Miasta Poznania zaprosił nas do współorganizacji 20 debat osiedlowych, które miały przybliżyć PBO mieszkańcom Poznania. W tym roku natomiast zobowiązaliśmy się do przygotowania, m.in. mini-przewodnika po PBO. Jesteśmy zdania, że dobry budżet obywatelski wymaga jak najszerszej współpracy między urzędnikami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami. Tylko wtedy jest szansa na sukces.

Czy budżet jest potrzebny mieszkańcom?

Budżet obywatelski to w realiach polskich stosunkowo nowy instrument partycypacji obywatelskiej. Czas pokazuje, iż jak najbardziej potrzebny i ważny. Kluczem dobrze funkcjonującego budżetu obywatelskiego jest jednak ciągłe poszerzanie udziału mieszkańców w jego współtworzeniu. Władze samorządowe muszą wspólnie z mieszkańcami tworzyć jego zasady tak by za 2-3 lata nie okazało się, że cały projekt był niewypałem. Ciężko wskazać jedną formułę funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Radziłbym raczej tworzyć zasady zgodne z uwarunkowaniami lokalnymi.

Jak kształtuje się zaangażowanie mieszkańców?

W Poznaniu początkowe zaangażowanie rosło. Jednak w związku z brakiem istotnych zmian w jego funkcjonowaniu w zeszłej edycji zaangażowanie zmalało. W tym roku wprowadzono sporo istotnych poprawek, które miejmy nadzieję przyczynią się do ponownego mocnego zaangażowania mieszkańców całym procesem.

W Szamotułach pojawił się pomysł wprowadzenie internetowego głosowania czy to dobry pomysł, w tak małej miejscowości?

Budżet obywatelski to forma aktywizacji mieszkańców, w której z sukcesem można wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania internetowe. Głosowanie jest jednym z nich, nawet w małych gminach. Nie wolno jednak zapomnieć o ludziach, którzy z internetu nie korzystają i dać im możliwość również fizycznego oddania głosu.
W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą wspierać/promować budżet?

Z pewnością mogą one uczestniczyć bezpośrednio w kształtowaniu zasad BO. Ich rolą powinna być również dyskusjach o roli BO w danej gminie, propagowanie samej idei partycypacji mieszkańców i informowanie ich o tym, że taki instrument funkcjonuje.

Na pytania odpowiadał prezes zarządu Paweł Głogowski.

Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
www.ulepszpoznan.pl
[email protected]