Pomiń menu

Rozmawiamy z władzami o budżecie obywatelskim.

11 maja 2015 rozmawialiśmy z władzami o formie i pomysłach na tegoroczny budżet obywatelski, kolejny krok to spotkanie z mieszkańcami.

10300956_1486796941595275_1861670723223229216_n

Na ostatnim spotkaniu z władzami, pytaliśmy czy podjęto działania w sprawie uchwalenia budżetu. Jest to dla nasz szczególnie ważna sprawa ze względu na działania podjęte w ramach akcji Fundacji Batorego Masz głos, Masz Wybór.

„Burmistrzowie i Henryk Żłobiński wyjaśnili, że sprawa budżetu obywatelskiego jest jak najbardziej aktualna i prawdopodobnie podczas majowej sesji będzie podjęta stosowna uchwała. Mówiono o ulepszeniu sposobu głosowania, aby głosować wykorzystując Internet. Rozważa się także podzielenie puli środków bardziej sprawiedliwie, na jeden większy projekt i kilka mniejszych tak, aby zwycięzca nie brał wszystkiego.” 

Źródło szamotuly.pl

Zaproponowaliśmy pomoc w ulepszeniu tegorocznej wersji budżetu oraz wsparcie w przekazywaniu dobrych praktyk z innych miast, których budżety działają już kilka lat. Nadal toczy się dyskusja na temat podziału środków, sposobu głosowania, weryfikacji projektów społecznych oraz wsparcia jakiego potrzebujemy, aby tegoroczna edycja była co najmniej lepsze niż ostatnia.

Dalsze działania można śledzić na stronie lepszeszamotuly.pl