Pomiń menu

Ankiety – Diagnoza społeczna

Podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca rozdaliśmy mieszkańcom ankiety. Poniżej publikujemy uzyskane rezultaty.

Wśród dorosłych mieszkańców obecnych na festynie z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca, w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, rozdano ankiety celem zaangażowania mieszkańców w planowanie wspólnej przestrzeni zgodnie z ich potrzebami.

Wśród ankietowanych aż 75% stanowiły kobiety, 25% to mężczyźni. Zróżnicowanie wiekowe to od 15-lat do 65. Podział ze względu na czas zamieszkiwania w Malinie można przyjąć 50% / 50% mieszkańcy napływowi i rdzenni.

Wszyscy ankietowani zgadzają się, że Malin jest dobrym miejscem do mieszkania, a głównym atutem miejscowości jest spokój, cisza, zieleń, klimat, czyli tzw. sielskość oraz bliskość miasta. Jako ulubione miejsce w wiosce większość ankietowanych wskazuje park ze stawem i las, czyli właśnie elementy podkreślające ciszę i spokój oraz będące obiektem naszego zainteresowania.

Park, obok chodnika przy drodze głównej,  jest także wskazywany jako miejsce, które należy zmienić a jednocześnie zachować wraz z zabytkowymi zabudowaniami. Obie te rzeczy stanowią dla mieszkańców priorytet w ewentualnych działaniach i inwesycjach na rzecz Malina.

Na pytanie „czego brakuje w Malinie”  najczęściej wskazywany był problem komunikacji oraz braku kanalizacji i chodników.

W ankiecie znalazły się także pytania dotyczące parku.

Dzięki informacjom zebranym podczas festynu wiemy, że park jest często odwiedzanym miejscem przez mieszkańców, mimo, że jego stan większość ocenia jako średni. Część osób zauważa następujące już w parku zmiany i dobrze je ocenia, choć są i tacy, którzy stan ogólny parku nadal uważają za zły.

Na pytanie co należy w parku zmienić i jak go dobrze zagospodarować przeważająca część ankietowanych wskazała na ścieżki i ławki. Były też zapisy wskazujące na siłownię zewnętrzną, plac zabaw i oświetlenie.

Dalsze pytania związane z kulturą, sportem i rozrywką wskazały, że wśród mieszkańców-artystów najbardziej rozpoznawalna jest wokalista zespołu „The Weekend Band” – Anna Wojtas.  Z imprez organizowanych w Malinie, ankietowani wskazywali Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych „Śpiewające Wsie” i coroczny festyn z okazji dnia dziecka. Mieszkańcy nie mają jednak możliwości spędzania zorganizowanego czasu wolnego – spacery oraz „nic” to najczęstsze odpowiedzi w tym temacie. Czas wolny większość z ankietowanych spędza w swoim domu i ogrodzie w Malinie.

Najczęstszym źródłem informacji o działaniach w Malinie dla jego mieszkańców jest Internet (strona WWW oraz Facebook) oraz tzw. „poczta pantoflowa”.

Podsumowanie:

Analizując zarówno sposób postrzegania Malina przez mieszkańców, jak i kierunki zmian wskazywanych w ankietach widać, że wioska jest widziana jako „oaza spokoju”, ciszy, zieleni i relaksu. Dobrym określeniem, które pojawiło się w ankietach jest „sielskość” miejscowości. Mieszkańcy chcą aktywnie spędzać czas, lecz brak jest m.in. ścieżek rowerowych. Uwagę zwraca park, jako miejsce do którego mieszkańcy chętnie i często chodzą, ale brakuje im tam miejsca do wypoczynku (ławeczek). Park na pewno stanowi dużą wartość dla mieszkańców i samej miejscowości, zgodnie wszyscy chcą zachowania parku i jego rewitalizacji. Należy zadbać o jego wygląd, uporządkować, zrobić ścieżki dla spacerujących i rowerzystów oraz postawić ławeczki i kosze na śmieci.

Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy cenią sobie spokój i nie oczekują dużych zmian w kształcie parku, a jedynie dbałości o jego wygląd: uporządkowanie, zrobienie ścieżek, postawienie ławeczek.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas i zechcieli wypełnić ankiety.

 

??????????????
radny Rady Gminy
??????????????
Rozdawanie ankiet
??????????????
Gdzie wypełnić…..
??????????????
Jest miejsce, długopis…. wypełniamy ankiety
??????????????
Tu też można pisać.