Pomiń menu

Budżet obywatelski na sesji Rady!

Już 22 czerwca w programie sesji Rady Miasta i Gminy Szamotuły pojawi się budżet obywatelski.

Po ostatnim spotkaniu z Komisją Budżetu, Finansów i Prawa rozmawialiśmy o konieczności udziału społeczeństwa podczas ustaleń kształtu budżetu obywatelskiego 2016.

Na najbliższej sesji Rady Miasta omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu partycypacyjnego 2016.

Na czym nam zależy?

Chcielibyśmy mieć możliwość głosowania przez internet, wiemy, że w tym temacie podjęte już zostały  działania.

Ważne jest również, aby głosowanie w urzędzie, metodą tradycyjną było dostępne również dla pracujących mieszkańców. Organizacja głosowania w dwóch lokalach również powinna być usprawniona.

Przede wszystkim promocja budżetu, aby pojawiało się coraz więcej formularzy składanych przez mieszkańców z ich pomysłami na zmiany. Proces weryfikacji zadań również powinien być jawny i transparentny, aby ewentualne odrzucenie przez komisję weryfikującą kosztorys, nie budziło wątpliwości.

Najważniejszą sprawą jest ustalenie formy budżetu, ile zadań będzie realizowanych i w jakim przedziale czasowym i jaka pula środków będzie wykorzystana na ten cel.