Pomiń menu

Fundusz sołecki bez tajemnic!

Fundusz sołecki bez tajemnic. Kolejne spotkanie dla sołtysów i lokalnych aktywistów za nami.

Tym razem gościliśmy także sołtysów z gminy Osiek i Rytwiany, a ich obecność była spowodowana wyjątkowymi gośćmi. O wykorzystaniu nowych technologii w funduszu sołeckim opowiadał Karol Mojkowski członek Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska, koordynator Obywatelskiego monitoringu sportu i koordynator programu Budżet Obywatelski. Jest odpowiedzialny za pracę zespołu, który prowadzi stronę www.funduszesoleckie.pl oraz monitoring dokumentacji związanej z realizacją funduszu sołeckiego prowadzony we wszystkich gminach w Polsce, prowadził też monitoring procesu legislacyjnego zmian w Ustawie o funduszu sołeckim. Więcej o funduszu sołeckim:http://funduszesoleckie.pl/

Kolejni goście przyjechali do nas ze Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej z prezesem Feliksem Januchtą na czele, który opowiadał o Ogólnopolskim Turnieju Sołtysów w Wąchocku oraz przybliżył działalność stowarzyszenia. Została także przedstawiona propozycja współpracy ze stowarzyszeniem poprzez tworzenie gminnych i regionalnych kół. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej skupia sołtysów z Województwa Świętokrzyskiego. Tworzy koła gminne i powiatowe, a przede wszystkim integruje środowisko wiejskie. SSZK Należy do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Stowarzyszenie zostało powołane w 1995 r. a jego siedzibą jest Wąchock- stolica polskich sołtysów. Prezes Januchta jest także od wielu lat w Zarządzie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Więcej o SSZK:http://www.soltysi.pl/index.php

IMG_0971IMG_0981

IMG_0985 IMG_0994 IMG_1000 IMG_1017