Pomiń menu

Zadanie: Lepsze instytucje – włączają obywateli do działania

Podczas spotkania informacyjnego, które miało miejsce 21 lipca 2015 r, o godz. 17.00 w Okoneckim Centrum Kultury w Okonku odbyła się konsultacja merytoryczna pomysłu z Dyrektorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Krajna Złotowska" związanego z rozwojem kierowanym przez społeczność: projekt Kawiarenki Międzypokoleniowej w ramach działania Lepsze Instytucje akcji Masz Głos, Masz Wybór. Być może będzie to forma aktywnego włączenia społeczności lokalnej w rozwój swojej najbliższej okolicy.  

http://www.okonek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=10&grupa=2&dzialy=10&akcja=artykul&artykul=1427

Harmonogram spotkań informacyjnych Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska 2015