Pomiń menu

Zgierski budżet obywatelski ruszy po wakacjach – do dyspozycji mieszkańców 0,5 mln zł

W ramach budżetu obywatelskiego zgierzanie i zgierzanki będą mogli wybrać projekty o łącznej wartości 0,5 mln zł. Składanie wniosków odbędzie się we wrześniu, zaś głosowanie w połowie października.

budzetobywatelski_logo

W ramach Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy i mieszkanki będą mogli wybrać projekty o łącznej wartości 0,5 mln zł. Składanie wniosków odbędzie się we wrześniu, zaś głosowanie w połowie października.

Regulamin budżetu obywatelskiego w Zgierzu opracowany został przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w którego skład weszli przedstawiciele Prezydenta, radni miejscy, radni osiedlowi, organizacje pozarządowe i mieszkańcy miasta. Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę ws. zgierskiego budżetu obywatelskiego w kwietniu 2015 r.

Już w tym roku mieszkańcy i mieszkanki Zgierza powyżej 16. roku życia będą mogli składać projekty, które zostaną zrealizowane w 2016 roku. Wartość jednego projektu to przynajmniej 1 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł (30% całej puli budżetu obywatelskiego). Składanie wniosków potrwa od 1 do 30 września i będzie możliwe w 8 punktach w całym mieście (wśród nich jest Urząd Miasta Zgierza, Miejski Ośrodek Kultury i miejskie przychodnie).

Zespół ds. realizacji Budżetu Obywatelskiego dokona weryfikacji formalno-prawnej projektów. Następnie zgodnie z harmonogramem wydana zostanie publikacja zawierająca listę wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów. 9-dniowe głosowanie odbędzie się w październiku (12-21 października). Głosować będą mogły osoby pow. 16. roku życia, przydzielając trzem wybranym projektom odpowiednio: 3, 2 i 1 punkt. Oddawać głos będzie można w tych samych punktach, w których składano wnioski, oraz poprzez internet.

Do realizacji w 2016 roku przeznaczone zostaną projekty, które uzyskały największą liczbę punktów aż do wyczerpania 0,5-milionowej puli.

Stowarzyszenie EZG w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór planuje akcję informacyjno-edukacyjną wśród zgierskiej młodzieży, w szczególności współpracę z uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz Młodzieżową Radą Miasta Zgierza.