Pomiń menu

Zmiany, zmiany, zmiany…

Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku... Od kiedy jesteśmy w akcji Przestrzeń dla ludzi poczyniliśmy już wiele kroków, by wspólnie tworzyć przyjazną przestrzeń wokół nas. A zaczęło się od starej zlewni mleka...

Dawno, dawno temu w naszej wsi była „mleczarnia” czyli zlewnia mleka. Od 20 lat budynek i plac stały puste, a własność nie była do końca uregulowana. Dwa lata temu mieszkańcy wsi podczas zebrania wiejskiego zdecydowali o przejęciu przez gminę tego terenu wraz z budynkiem. Procedury trwały rok, by ostatecznie zakończyć się sukcesem. Zlewnia i niemalże 30 arowa działka stała się mieniem gromadzkim (gminnym) i wieś poprzez zebrania wiejskie może decydować o przeznaczeniu tego miejsca. Tyle historii, która jest już szeroko znana dzięki publikacji na ogólnopolskim portalu.

Obecnie „mleczarnia” jest przywracana do życia dzięki naszej młodzieży. Wiedzeni doświadczeniami z Masz Głos Masz Wybór zrobiliśmy akcję konsultacyjną, kilka zebrań i spacerów badawczych, z których jasno wynikało, że to miejsce ma być przestrzenią do działania dla młodzieży. W planie jest siłownia wiejska, stół do tenisa, Klub Aktywnej Młodzieży. Pomysłów wiele, ale póki co trzeba kosić, karczować, malować i reanimować.  Co też czynimy. Pierwszy etap za nami, czyli wstępne karczowanie i odrywanie trylinki 🙂

IMG_0059

Na początku sprawa wyglądała kiepsko.

IMG_0064

Kosa zakupiona z funduszu sołeckiego okazała się świetnym orężem.

IMG_0003

Najważniejsi są jednak ludzie.

IMG_0004

Dawno, dawno temu była tutaj trylinka i chodnik 🙂

IMG_0026

Oto efekt końcowy pierwszego etapu.

IMG_0024

Już mamy pomysły jak wykorzystać ten plac 🙂

Kolejne prace przed nami…