Pomiń menu

Sąsiedzka integracja dla przestrzeni

Sąsiedzka integracja dla przestrzeni

Od pierwszych dni czerwca trwają sąsiedzkie spotkania w mieście (trzeci rok z rzędu). Oprócz rozwijania sąsiedzkich relacji, rozmawiamy z mieszkańcami o otaczającej ich przestrzeni.

Wakacje to czas intensywnej pracy dla i z przyjazną przestrzenią.

1) Od 1 czerwca do 5 września, w weekendy prowadzimy pikniki sąsiedzkie – szereg lokalnych spotkań, w których staramy się stworzyć przestrzeń do integracji,   wymiany doświadczeń, pomysłów, zapewnić czas na pozmawianie o problemach i rozwiązaniach. Pytamy mieszkańców o otaczającą ich przestrzeń (o problemy, pomysły), zachęcamy do zaangażowania się w ich rozwiązanie, informujemy o możliwościach realizacji. Przy wydrukowanych planach poruszamy zagadnienia istotne dla mieszkańców danej dzielnicy czy osiedla. Zbieramy wszystkie informacje, opracowujemy. O ile interwencje są szybkie do realizacji,  przekazujemy do odpowiednich służb. Pozostałe pomysły zbieramy w dokument. Ponadto podczas pikników można wspólnie pogrillować, posiedzieć na kocach, leżakach, pograć w gry planszowe, skorzystać z mobilnej biblioteczki, popróbować swoich sił w konkursach bądź przy stoisku twórczym. Wszystkiemu towarzyszą występy lokalnych artystów.

DSC_01982) Razem z grupą Słupia dla Słupszczan podczas jednego z pikników zbieraliśmy uwagi dotyczące koncepcji zagospodarowania bulwarów nad Słupią. Wspólnie uczestniczymy w pracach nad strategią miasta (w obszarze związanym m.in. z dziką przyrodą i Słupią właśnie), gdzie mamy dostęp do wielu informacji związanych z tematem rzeki. Wkrótce, na podstawie diagnozy przygotowany zostanie plan działania, angażujący wiele instytucji, organizacji i grup działających w tym obszarze.

3) Trwają również prace nad diagnozą obszaru Podgrodzia. Podczas pikników i wolnych weekendów prowadzone są ankiety, mapowanie oraz  spacery badawcze. Wolontariusze prowadzą również obserwacje i zbierają uwagi. Planujemy stworzyć pełną diagnozę do końca października.

4) W przygotowaniu jest broszura informacyjna dla mieszkańców z infografikami –  jak świadomie działać w przestrzeni (skupimy się tu głównie na problemach infrastrukturalnych – kto za co odpowiada, w jakim urzędzie, co robić w przypadku awarii, do kogo się zgłosić).