Pomiń menu

Podział funduszu sołeckiego – park ważny dla mieszkańców

23 września odbyło się w Malinie zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy decydowali o podziale funduszu sołeckiego.

Na zebraniu pod głosowanie zostały poddane różne propozycje przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Przypomnę, że już z poprzedniego roku pieniądze zostały przesunięte na projekt rewitalizacji naszego zabytkowego parku. Zostało to także zatwierdzone przez Radę Gminy. W budżecie na 2016r mieszkańcy także wygospodarowali środki na poprawę wizerunku parku – zdecydowali o zakupie i montażu ławek w parku. Jako inicjatorów działań na rzecz rewitalizacji parku bardzo nas cieszy taka decyzja. Dziękujemy.
Chcemy także zaznaczyć, że mimo potrzeb typu oświetlenie ulic czy remont nawierzchni Malinianie także przeznaczyli część funduszu na doposażenie placu zabaw – plac był realizowany przez nas w ramach wcześniejszej akcji Masz Głos Masz Wybór.