Pomiń menu

Rozwój społeczności lokalnej – Lepsze instytucje

Każdy aktywny mieszkaniec będzie mógł mieć realny wpływ na rozwój swojej najbliższej okolicy. W tym celu Gmina i Miasto Okonek podjęła uchwałę o przystąpieniu do LGD Krajna Złotowska. Poprzez ankietę badawczą nt. jakości życia na obszarze Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska mieszkańcy będą mogli ustalić Lokalną Strategię Rozwoju, aby lepiej się żyło wszystkim. Zadanie: Lepsze instytucje otwierają się na głos ludzi.

Uchwała Przystapienie do Lokalnej Grupy Działania Krajna Zlotowska

Ankieta badawcza nt. jakości życia mieszkańców

Miej wpływ na modernizacją centrum miasta Okonek