Pomiń menu

70 obywatelskich projektów do wyboru w Zgierzu

Ponad 100 zgłoszonych wniosków i 70 projektów poddanych pod głosowanie - to efekt pierwszego Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy i mieszkanki w ostatni tydzień października wybiorą zadania o łącznej wartości 500 tys. zł.

budzetobywatelski_logo

Budżet obywatelski w Zgierzu zafunkcjonował w tym roku po raz pierwszy. Zasady jego działania opracował Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego złożony z przedstawicieli i przedstawicielek Prezydenta, Rady Miasta, jednostek pomocniczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Przez cały wrzesień zgierzanie i zgierzanki mogli zgłaszać swoje propozycje – wśród nich znalazły się remonty ulic i chodników, place zabaw i siłownie zewnętrzne, boiska, wyposażenie edukacyjne dla szkół i instytucji miejskich oraz wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. Kwota maksymalna na 1 zadanie to 150 tys. zł (30% całej kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski). Łączna liczba zgłoszonych wniosków to 109, z czego 70 przeszło weryfikację formalno-prawną i zostało dopuszczonych do głosowania.

Od 23 do 31 października odbędzie się głosowanie – mieszkańcy i mieszkanki Zgierza będą mogli oddać głos na 3 projekty, odpowiednio przyznając im: 3, 2 i 1 punkt. Głosować można przez Internet na stronie www.budzet.zgierz.pl oraz w 8 punktach w całym mieście.

W listopadzie i grudniu cały proces zostanie poddany ewaluacji. Współpracę z Miastem w tym zakresie podejmie Stowarzyszenie EZG, uczestniczące w akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.