Pomiń menu

„Akademia pomysłów – Zainspiruj nas!” – akcja zakończona

Od początku czerwca do końca września Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przeprowadzała w ramach akcji Masz głos, masz wybór – Lepsze instytucje działanie pod hasłem – „Akademia pomysłów – zainspiruj nas”. Wykorzystując metodę niedokończonych zdań zapytaliśmy jaworzan w różnym wieku o to,  czego brakuje im w bibliotece.

Zwrotne informacje zbieraliśmy podczas różnorodnych działań wpisanych w plan pracy kulturalnej MBP. Staraliśmy się wykorzystać okazję, kiedy gromadzą się aktywni czytelnicy biblioteki. Aby wyniki tej formy badań były pełniejsze postanowiliśmy udać się do szkół gimnazjalnych w Jaworze, by podczas przerw w zajęciach poprosić uczniów o ustosunkowanie się do informacji zamieszczonej na przygotowanej przez nas tablicy. Wykorzystując „masz głosowy” grant zaopatrzyliśmy się w koszulki i roll-up z logo MBP co ułatwiło identyfikację osobom, które przechodząc wykazały zainteresowanie włączeniem się do akcji. Wbrew naszym oczekiwaniom młodzi ludzie bardzo chętnie mówili o zauważalnych przez nich brakach w działalności biblioteki. Poza wrzuceniem swoich propozycji do skrzynki wdawali się w dłuższe dyskusje, poświęcając swój wolny czas między lekcjami. Bez przymusu, a wręcz przeciwnie – z uśmiechem, pozytywnym nastawieniem i zaangażowaniem pochodzili, żeby dorzucić swoją opinię.

Podczas trwania akcji uczestnicy musieli dokończyć  zdanie: W BIBLIOTECE BRAKUJE MI… Większość odpowiedzi jest sensowna i jest dla nas wskazówką. Celem badania było ukierunkowanie nas na ewentualne formy działalności, które będą odpowiedzią na potrzeby.

Wśród odpowiedzi będących uzupełnieniem zdania „W BIBLIOTECE BRAKUJE MI…” najczęściej powtarzają się: jeszcze więcej spotkań autorskich; nowości książkowych; kącika kawowego; seansów filmowych. Poza tym sporo osób stwierdzało, że „jest dobrze, tak jak jest” lub „niczego (nie brakuje)”. Kilkukrotnie zwrócono uwagę na tytuły czasopism, którymi czytelnicy byliby zainteresowani np. CD-ACTION. Poniżej prezentujemy inne odpowiedzi uzyskane podczas dokańczania zdania:

Zasięgu powiatowego (osoby spoza powiatu jaworskiego zgodnie z regulaminem zobowiązane są zapłacić kaucję za wypożyczane zbiory), kącika z kwiatami, zajęcia o lekturach, więcej spotkań z psychologiem itp., spotkania z władzami, brakuje mi biografii sławnych pisarzy i kompozytorów, ekspresu do kawy, więcej zajęć bibliotecznych (odpowiedź ucznia gimnazjum), lektur, audiobooków, kanapy (wygodnego miejsca do przesiadywania i korzystania ze zbiorów na miejscu), zajęcia – inne podejście do tematu lektur, otwartości do ludzi, pracy w młodzieżą. Jest to jedynie część uzyskanych odpowiedzi.

Działanie okazało się również okazją dla młodzieży do zasygnalizowania chęci wydłużenia regulaminowego czasu korzystania komputera w celu rozrywkowym, który w tym momencie wynosi 30 minut.

Oczywiście zdarzało się, że podejście do akcji było mniej poważne i taki sam poziom miały odpowiedzi, np. darmowa pizza.

Dodatkowym elementem naszych badań była ankieta – nieco bardziej rozbudowana niż pierwsza, która oceniała jedynie cztery sfery działalności biblioteki. W arkuszu, który został teraz wykorzystany pytaliśmy o częstotliwość korzystania z biblioteki i różnych jej ofert, prosiliśmy o ocenę różnych form zbiorów bibliotecznych, poziom zaspokojenia potrzeb, ocenę poziomu obsługi czytelników oraz estetyki pomieszczeń biblioteki. Była także możliwość dłuższej wypowiedzi w zakresie poszerzenia zbiorów, wzbogacenia oferty, braków w bibliotece oraz ogólnego spełniania oczekiwań.

Łącznie wypełniono 47 takich ankiet. 1 ankieta w grupie czytelników do lat 15, 2 ankiety – 15-24 lata, 14 ankiet -24-40 lat i 30 ankiet wśród czytelników powyżej 40  roku życia. Zdecydowana większość ankietowanych bywa w bibliotece raz, bądź kilka razy w miesiącu. Stąd wniosek, że zamieszczone w ankietach uwagi dotyczące kierunku zmian i określenia potrzeb wychodzą od osób, które aktywnie korzystają z oferty biblioteki.

Wśród uwag czytelników dosyć liczne dotyczą zasobów książkowych oraz prenumerowanych czasopism. Czytelnicy chcieliby, aby na bieżąco biblioteka była zaopatrywana w nowości książkowe (z naciskiem na: literaturę kobieca, publikacje dotyczące regionu, książki z dużymi literami, książki podróżnicze, literaturę popularnonaukową z zakresu pedagogiki i prawoznawstwa, medycyny, lektury szkolne, fantastyka) oraz prasę codzienną, czasopisma podróżnicze, prasę obcojęzyczną.

Hasłem powtarzającym się zarówno podczas badania ankietowego, jaki podczas wykorzystania metody niedokończonych zdań jest kącik kawowy. Miejsce, gdzie można kupić kawę, herbatę i na miejscu, przy stoliku poczytać prasę.

Fili Nr 1 dysponuje tarasem, który nie jest zagospodarowany. Sugestia czytelników w tym zakresie dotyczy takiego zaaranżowania tej przestrzeni, aby w sezonie letnim stały tam stoliki i była możliwość właśnie w takiej scenerii korzystać z zasobów biblioteki bez wypożyczania ich na zewnątrz. („zagospodarowanie balkonu latem: stolik-parasol-czytelnia-byłoby super”, „kawiarnia na tarasie biblioteki aż się prosi!”)

Odnośnie estetyki pomieszczeń nasi czytelnicy piszą o podłodze („tylko podłoga o remont woła!…”) i toaletach w Filii Nr 1, nowych, ładnych meblach i regałach, większej liczbie regałów, gdyż książki w ich opinii są ciasno poumieszczane na półkach. Regały są również niepraktyczne, ponieważ ciężko niektórym z czytelników sięgać na najniższe i najwyższe półki. („za wysoko i za nisko usytuowane półki z książkami”).

Winda, jako bariera architektoniczna, która utrudnia korzystanie w pełnym zakresie z zasobów biblioteki przez osoby starsze, niepełnosprawne, matki z małymi dziećmi, wózkami.

Odnosząc się do oferty działań organizowanych przez bibliotekę, czytelnicy zauważają brak, lub zbyt małą ich zdaniem ilość: spotkań autorskich, zajęć popołudniowych dla dzieci, spotkań dla rodziców z dziećmi, spotkań autorskich, okolicznościowych spotkań z uroczystościami państwowymi np. Dzień Sybiraka, czegoś dla seniorów, spotkań z podróżnikami, koncertów np. na dziedzińcu biblioteki.

 

 

Akcję uważamy za udaną. Uzyskane wskazówki są dla MBP torem, na który muszą wejść jej przyszłe działania, żeby zwiększyć poziom zadowolenia czytelników.

Kolejnym krokiem w akcji „Masz głos, masz wybór” będzie zorganizowanie debaty (metodą warsztatów przyszłościowych), podczas której nastąpi prezentacja wyników uzyskanych podczas wcześniejszych działań oraz próba opracowania katalogu propozycji zmian, propozycji działań, które zostaną przełożone na realne możliwości ich wykonania.