Pomiń menu

Akcja profrekwencyjna w Płużnicy

Młodzieżowa Rada prowadzi kampanię profrekwencyjną w gminie.

W ramach akcji młodzi radni umieścili na facebooku informacje dotyczące wyborów parlamentarnych, rozwiesili plakaty w wybranych wsiach w gminie oraz roznieśli ulotki do okolicznych sklepów. Poza tym trzy radne 9 października udały się do Urzędu Gminy w Płużnicy po to aby rozdawać ulotki pozyskane z Fundacji Batorego. Każdy klient odwiedzający w tym dniu urząd otrzymał ulotkę, w której zawarte są najważniejsze informacje związane z wyborami parlamentarnymi. W dniu prowadzenia kampanii w Urzędzie Gminy w Płużnicy przebywała delegacja z niemieckiej gminy Hagen, goście bardzo zainteresowali się akcją młodzieżowej rady, zadawali wiele pytań związanych z kampanią. Poniżej link do portalu NGO Gminy Płużnica

kampania profrekwencyjna MRG