Pomiń menu

„Lepsze instytucje” czyli Wspólne działanie z FACE

Akcja Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. S. Batorego jest realizowana po raz kolejny przez FACE w Radomsku. W ramach zadania "Lepsze instytucje" organizujemy "Lepsze spojrzenie na szpital", przez które zachęcamy mieszkańców do wpływania na miejsce, w którym żyją, w dialogu i współpracy ze szpitalem.

Udział w zadaniu „Lepsze instytucje” ma celu zwiększenie efektywności pracy radomskiej służby zdrowia, a w szczególności skuteczne dotarcie z informacji – jakie są potrzeby mieszkańców. Dotarcie do mieszkańców i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach oraz poznanie oczekiwań mieszkańców w różnym wieku, dotyczących oferty służby zdrowia . W ramach dialogu koordynowanego przez FACE toczyły sie rozmowy między mieszkańcami a szpitalem. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w organizowanych spotkaniach takich jak np. Święto powiatu czy miasta lub Olimpiada seniora.

Na na Facebook’u otworzyliśmy profil Lepsze spojrzenie na szpital w kategorii „społeczność” pod nazwą projektu . Chcieliśmy zmotywować uczestników różnych wydarzeń, które odbyły się w powiecie w czerwcu, sierpniu, wrześniu i październiku do zabrania głosu w dyskusji między innymi poprzez wypełnienie ankiet. Na przełomie października i listopada zorganizujemy World Cafe – spotkanie, na które zostaną zaproszeni mieszkańcy, pracownicy Zespołu Placówek szpitala, przedstawiciele szkół, radni oraz lokalni mieszkańcy.

„Lepsze instytucje” to kolejne działanie realizowane przez naszą FACE w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. S. Batorego.