Pomiń menu

Społeczny Monitoring Wyborczy

Społeczny Monitoring Wyborczy

Jaka przestrzeń jest przyjazna? Pozbawiona chaosu, śmieci i nielegalnych nośników reklamowych. W dniach 21-23 października w ramach zadania Przestrzeń dla ludzi, odbyły się spacery wyborcze po Słupsku, czyli Społeczny Monitring Wyborczy.

W dniach 21-23 października odbywały się spacery wyborcze po Słupsku, które miały na celu zweryfikować legalność nośników wyborczych w pasie drogowym. Na podst. art. 61 Konstytucji RP wystąpiono do Zarządu Infrastruktury Miejskiej o skany wydanych decyzji wraz zakresem przedmiotowym na umieszczenie nośników reklamowych w pasach drogowych w celach wyborczych. Na tej podstawie zostało przygotowane zestawienie, w którym wpisywano bieżący stan. Wykonywano również dokumentację fotograficzną. Wyniki społecznego monitoringu podano do publicznej wiadomości, do Zarządu Infrastruktury Miejskiej oraz do PKW. Następnym krokiem będzie wystosowanie pism do kandydatów i komitetów dotyczące ustawy krajobrazowej i wyników społecznego monitoringu wyborczego.

Raport: Społeczny Monitoring Wyborczy