Pomiń menu

Art Clinic – Klinika Sztuki

Wzbogacanie oferty kulturalnej Wrocławia poprzez realizację wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "All That Jazz" realizowanego o stycznia 2015 roku. Projekt "All That Jazz Jam Session" to cotygodniowe otwarte spotkania z muzyką improwizowaną, oraz koncerty młodych twórców. "All That Jazz Visual Art" oraz warsztaty fotograficzne i plastyczne dla młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Wrocław. Wspomaganie lokalnych młodych twórców poprzez realizację "All That Jazz" w przestrzeniach funkcjonowania innych podmiotów działających w sferze kultury i sztuki, wzbogacając ich ofertę kulturalną dzięki istniejącej mobilności projektu. Kreowanie i promocja Wrocławia, w kraju i zagranicą, jako ważnego ośrodka życia kulturalnego dzięki udziałowi międzynarodowych gwiazd w realizowanych wydarzeniach, co wpływa pozytywnie na aktywizację społeczności artystów i mieszkańców miasta i kraju do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Została nawiązana współpraca z Akademią Sztuk Pięknych oraz Grupą Twórczą Silesium pod kierownictwem prof. Anny Szewczyk – Kowalskiej.  Młodzi twórcy, studenci oraz absolwenci ASP poszukują przestrzeni do realizacji swoich działań twórczych. Nie koniecznie poszukują galerii sztuki. Projekt zakłada realizację działań twórczych w przestrzeniach innych niż galerie sztuki. Ułatwia to pozyskanie publiczności, która niechętnie odwiedza galerie sztuki czy muzea. Warsztaty plastyczne – grafika warsztatowa, oraz fotografia, to część edukacyjna projektu. Ma na celu podniesienie poziomu świadomości estetycznej młodzieży i dorosłych. „All That Jazz Jam Session” realizuje współpracę z Akademią Muzyczną we Wrocławiu, oraz tradycję miasta związaną z jazzem i muzyką improwizowaną. Jest przestrzenią skierowaną do młodych twórców, umożliwiającą im wspólne cotygodniowe spotkania na scenie. Skupia ona wykładowców, studentów i absolwentów Akademii muzycznej. Realizuje również koncerty młodych twórców.

Projekt „All That Jazz” pop z działania na polu sztuk: muzycznej oraz plastycznej i wizualnej ma na celu synergię i synkretyzm sztuk. Z jednej strony łączy środowiska artystyczne, poprzez realizację działań interdyscyplinarnych, stwarza przestrzeń do kreacji nowych projektów, umożliwia studentom oraz absolwentom na kontakt z autorytetami w działaniach pozaakademickich. Realizacja otwartych działań na różnych polach sztuki stwarza przestrzeń dla mieszkańców Wrocławia i okolic, w której mogą obcować ze sztuką i kulturą powstającą w naszym mieście, a synergia i synkretyzm sztuk daje możliwości obcowania z różnymi jej postaciami w jednej przestrzeni.