Pomiń menu

FKS „Wisła” – Sprawozdanie czastkowe

CZĘŚĆ I

 1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Fordoński Klub Sportowy „Wisła”
 2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 15.12.2015
 3. Telefon kontaktowy: (usuięte)
 4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usuięte)
 5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Bydgoszcz
 6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 30
 7. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, to w którym? Nie

CZĘŚĆ II

 1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? Opracowaliśmy metodę szkolenia seniorów piłkarskich w wieku 18-31, która zakłada tworzenie kultury jak ja nazwaliśmy RESPECT. Ideą jest wprowadzenie etosu sportowego, który na celu ma kształtowanie postaw zawodników ukierunkowanych na „bycie wartościowym człowiekiem” co z kolei zdefiniowaliśmy naszym regulaminem wewnętrznym jako zbiór naszych zasad, które chcemy przestrzegać aby idea była lekarstwem na brak zaufania społecznego wynikającego z rozczarowania drugim człowiekiem. Chcemy dodać ludziom wiary w sens dbania o wspólne dobro na szczeblu lokalnym. Chcemy dać powód do bycia solidarnym i obudzić w mieszkańcach lokalny patriotyzm aby skutecznie, wspólnotowo oprzeć się wilczemu kapitalizmowi oraz sprowokować rozwój społeczno – gospodarczy. To wszystko pod symbolem reaktywacji klubu piłkarskiego z 1923r Wisła Fordon, który jest ideą wyrażoną w oryginalny sposób.

 

 1. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

Tak, z tym, że UM nie wiedział, o tym że powinny być z tego projektu finansowane cele miękkie i nastawiony został tylko i wyłącznie na budowę wartości twardych. Zdaję się, ze Prezydent Miasta Bydgoszczy, chciał wykorzystać ten projekt aby mieszkańcy sami współfinansowali budowę dróg w celach oszczędności budżetowych, kosztem samych obywateli gdyż takie sprawy powinny być załatwiane przez UM bez udziału finansowego mieszkańców. Projekt zamiast partycypować mieszkańców i budować ideę wspólnego dobra został zmieniony na poszukiwanie „frajerów”, którzy wyręcza UM w ich obowiązkach.

 

 1. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta. (Prosimy opisać ile spotkań, rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane wnioski, jak przebiegały rozmowy).

 

 1. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami i radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?

Pierwszym i głównym problemem była p. urzędniczka, która ogólnie w ogóle nie chciała przyjąć wniosku twierdząc, że Prezydent zmienił ustawę. Oczywiście, spotkała się z moim oporem co potem było jej głównym argumentem aby systematycznie sabotować i udowodnić mi jaki jestem malutki, z tak wielkim człowiekiem jak ona. Twierdziła, ze Radni i Prezydent jakby nie pozwolą na to.  Gdy tłumaczyłem jej ustawę, sprawdzając załapała tak zwanego „karpia” gdy się okazało, że faktycznie jest furtka prawna i podstawy aby taki wniosek zgłosić. Uprzednio robiąc aferę na pół Urzędu, że jak to tak można. Wniosek został złożony, a ta sama pani radziła mi aby lepiej go opisał i sam myślałem, ze w dobrej wierzę. Wniosek został przyjęty i rozpatrzony na komisji ds. inicjatyw lokalnych, na której jako pierwszy obywatel z Bydgoszczy byłem obecny. Byłem zdumiony jak ta sama urzędniczka jako osoba wg. Radnych najbardziej kompetentnych sprowadziła projekt wychowawczy, ideowy do znanego z naszego podwórka klubu piłkarskiego gdzie nic się nie dzieje co z kolei łatwiej było odrzucić. Sprawę zdominował Radny Szopiński, który spóźniając się zasugerował się nazwą projektu, nawet nie czytając wniosku źle go odczytał i raczej udowadniał mi, ze chce wyciągnąć kasę z miasta i nic wiecej i zdominował słabe bez charakteru środowisko komisji, które pewnie zasugerowało się jego nieuzasadnionymi argumentami. W odpowiedzi uzyskałem odpowiedź, ze projekt nie będzie służył mieszkańcom tylko klubowi a klub to stowarzyszenie mieszkańców. Projekt został odrzucony tylko i wyłącznie z braku kompetencji komisji oraz ze złej woli urzędniczek.

 

 1. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście udział w konsultacjach?

 

 1. Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy.

Nie ma czegoś takiego jak współpraca w Naszej gminie jest walka i odbijanie piłeczki, kompletny brak rozumu i braku dojrzałości. Chaos i kłótnia.

CZĘŚĆ III (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy lokalnej)

 1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył
  w opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany, czy na etapie opracowania wniosku zorganizowano spotkania z mieszkańcami –
  prosimy o podanie daty i tematu spotkania, kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu).

 

 1. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na czym polegało ? jak przebiegało? jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład własny włożyli mieszkańcy? )

 

 1. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego?

 

 1. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?)

 

CZĘŚĆ IV

 

 

 1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami – Rada Osiedla Stary Fordon – Partner ; SP4 – partner

 

 1. Udział władz samorządowych Radni Kazimierz Drozd ; Lech Zagłoba-Zygler ; poseł Łukasz Schreiber oraz Ewa Kozanecka i Piotr Król

 

 1. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Tak zorganizowaliśmy piknik sportowy, gdzie zaangażowanych było 30 osób w tym zawodnicy. Rozegraliśmy mecz, piekliśmy kiełbaski oraz rozmawialiśmy o przyszłości Wisły Fordon. Interesowaliśmy mieszkańców tematem samorządu oraz rozdawaliśmy narzędziowniki i resztę materiałów, które były u Państwa zamówione.

 

 1. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

 

Zebrane doświadczenie jest nieocenioną wartościom na przyszłość.

 

 1. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
 • brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        ( 3  )                    4                          5

 1. Jakie macie plany na działania do końca akcji? Naturalnie z początkiem roku złożymy trzy wnioski z trybu inicjatyw lokalnych.

 

 

 Ze sportowymi pozdrowieniami

prezes Bartosz Traczykowski