Pomiń menu

Koncepcja zagospodarowania parku w Malinie zrobiona !

Zgodnie z założeniami i planem powstała już Koncepcja Zagospodarowania Parku. Gmina otrzymała stosowny dokument i skierowała go do zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków, bo nasz park jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru.

Otrzymaliśmy z Urzędu Gminy  Wisznia Mała, że koncepcja po zaopiniowaniu przez Konserwatora zostanie udostępniona mieszkańcom do konsultacji. Jak przypuszczamy stanie się to pod koniec stycznia 2016r.  Cieszymy się bardzo, że plan działa i temat jest ciągle monitorowany. Jak widać wszystko zmierza w dobrym kierunku, zgodnie z założeniami naszej akcji w ramach „Masz Głos Masz Wybór”.