Pomiń menu

Rejestr umów cywilno-prawnych na stronie www.korfantow.pl?

Dnia 25 listopada Prezes Fundacji "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów Ryszard Nowak zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza o umieszczenie na stronie www.korfantow.pl rejestru umów cywilno-prawnych.

W uzasadnieniu wniosku, złożonego w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, Prezes fundacji stwierdził, że należy tworzyć warunki do jawnosci życia publicznego i dostosowywać warunki pracy gminy do wysokich standartów.
Z pierwszych reakcji Burmistrza Korfantowa Janusza Wójcika wynika, że jest skłonny zrealizować wniosek . Cieszymy się i czekamy!