Pomiń menu

Sołtysi i radni podnoszą swoje kompetencje

10 listopada w Centrum @ktywności Cyfrowej w Staszowie odbyło się szkolenia skierowane do radnych i sołtysów z terenu gminy Staszów.

Spotkanie poprowadził  Grzegorz Wójkowski -prezes Stowarzyszenia Bona Fides w Katowicach, trener  oraz autor narzędzi badawczych i raportów w obszarach związanych z prawem do informacji publicznej i prowadzeniem konsultacji społecznych.

Na czym polegają inicjatywy obywatelskie? Jakie przywileje i obowiązki spoczywają na osobach pełniących funkcje publiczne? Jak dobrze wykorzystywać swoje umiejętności do angażowania ludzi do działania? Gdzie szukać pomocy i inspiracji? To tylko kilka tematów jakie zostały poruszane na spotkaniu. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos Masz Wybór”, której uczestnikiem jest Sołectwo Wiązownica Kolonia – pomysłodawca tego szkolenia.

Jako uczestnikom Akcji Masz Głos Masz Wybór przysługuje nam bezpłatna pomoc merytoryczna i szkoleniowa z której chętnie korzystamy. To okazja by zjawiły się u nas osoby mające ogromne doświadczenie w sprawach współpracy władz samorządu a  obywateli i podzieliły się tym doświadczeniem z aktywnymi radnymi i sołtysami. Sołectwo Wiązownica Kolonia w akcji jest już 3 rok. W ramach  tegorocznego działania  w sierpniu został zorganizowany Rajd Samorządności Tour de Kologne, szkolenia są kolejnym krokiem do wzmocnienia postaw obywatelskich i poprawienia relacji na stopie mieszkańcy- władze. W tym roku podczas organizacji akcji napotkaliśmy duży entuzjazm ze strony władz miasta, które wspierają nasze inicjatywy na każdym kroku – mówi Wioletta Piwowarska koordynatorka Akcji Masz Głos Masz Wybór w Wiązownicy Kolonii, a zarazem Latarniczka Polski Cyfrowej działająca w Centrum @ktywności Cyfrowej w Staszowie.

Akcja Masz Głos potrwa do końca czerwca 2016 roku, odbędą się więc w jej ramach jeszcze kolejne szkolenia i spotkania.

12239428_982099125184964_1194155179207434796_o 12238193_982099325184944_2181353433767928097_o 12247729_982100155184861_8448593951563383734_o 12227115_982100055184871_6806363023913731827_n