Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe – Gmina Dobroń

SPRAWOZDANIE OKRESOWE Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 Zadania Dostępni Radni

1. Nazwa grupy / organizacji: Fundacja Zielony Przylądek
2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 14.12.2015

3. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
• Małgorzata Rogalska [email protected]
4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Dobroń, województwo łódzkie
5. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : współpraca z nieformalną grupą – Łódzką Koalicją na Rzecz Jawności
6. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji (ankiety/ sondy/ warsztaty/ spotkania, itd.) :
• Ankiety dla mieszkańców
• Spotkanie z mieszkańcami 13. 10.2015
• Ankiety dla radnych (bez odzewu)
7. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.):
Około 30 osób – nie licząc respondentów ankiet

8. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców, radnych – pierwsze spotkanie z mieszkańcami było 13 października 2015. Organizatorem spotkania była Fundacja Zielony Przylądek – uczestnik akcji Masz głos, masz wybór. Przebieg spotkania został utrwalony i upubliczniony przez lokalny miesięcznik. Link do relacji wraz z nagraniem ze spotkania tutaj

9. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór. Realizacja zadania idzie bardzo ciężko z powodu zupełnego braku zainteresowania ze strony władz gminy. Pocieszający jest jedynie fakt udziału mieszkańców w anonimowej ankiecie.

10. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 x3 4 5
11. Jak oceniają Państwo zaangażowanie radnych w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
x1 2 3 4 5
12. Uwagi, dodatkowe informacje: W moim przekonaniu ani wójt ani radni nie zapoznali się z pismem przewodnim, które w czerwcu 2015 r wystosowała Fundacja Batorego. Podczas spotkania z mieszkańcami wójt próbował torpedować spotkanie. Dopiero jak opuścił lokal, mieszkańcy zaczęli mówić o swoich potrzebach.