Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

Przedstawiamy raport na temat Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

  1. SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE

 

  1. akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

 

  Zadanie Budżet Obywatelski

CZĘŚĆ I
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 15.12.2015
3. Telefon kontaktowy: (usunięte)
4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): (usunięte)
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Katowice
6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 60 osób będących pracownikami Filii Biblioteki oraz Działu Promocji.
7. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, to w którym? „Jak skutecznie angażować społeczność lokalną”, Katowice, 26.09.2015 r.

CZĘŚĆ II
1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji?
Wskazanie mieszkańcom miasta potrzeb w zakresie kultury, w tym możliwości uzupełnienia zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (zakup nowości książkowych i audiobooków) oraz zakupu sprzętu komputerowego do dyspozycji czytelników. Promowanie Budżetu Obywatelskiego 2016 w Katowicach, w 31 filiach bibliotecznych zlokalizowano punkty informacyjne, a także punkty do głosowania.
2. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia Akcji podjęta była uchwała o budżecie obywatelskim? Tak
7. Jeśli w waszej gminie podjęta została uchwała o budżecie obywatelskim, jakie działania podejmowaliście?
W 31 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach utworzono punkty informacyjne dotyczące tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Ponadto promowaliśmy tę inicjatywę na naszej stronie internetowej, facebooku oraz blogach bibliotecznych, a także udzielaliśmy wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji. W filiach Biblioteki utworzono również punkty do głosowania.

CZĘŚĆ III
2. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami na etapie realizacji inicjatywy).
Współpraca z Radami Jednostek Pomocniczych miasta Katowice.
3. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to jakie to były działania, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?)
W związku z Europejskim Tygodniem Demokracji Lokalnej, w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach odbyły się następujące wydarzenia:

  • – 12 października, Filia nr 18. Basia i kolega z Haiti – głośne czytanie dzieciom ze Szkoły Podstawowej Elementarz o tolerancji i szacunku dla odmienności

 

  • – 12 października, Filia nr 32. Wielokulturowość: szansa czy zagrożenie? – spotkanie z Oliwią Khalil-Oliwą – filozofką, ekonomistką, doktorantką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

  • – 12 października, Filia nr 27. Orient oswojony – Tatarzy w krajobrazie kulturowym Polski – prelekcja prowadzona przez dr. Michała Łyszczarza, adiunkta w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

  • – 13 października, Filia nr 16. Wszyscy ludzie są ważni – zajęcia edukacyjne, prowadzone w oparciu o książkę E. Zubrzyckiej Powiedz komuś, na temat tolerancji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 62.

 

  • – 14 października, Filia nr 30. My, z nami, o nas – zajęcia edukacyjne dla dzieci ze Świetlicy Parafialnej Nazaret.

 

  • – 14 października, Filia nr 36. Nasze lokalne sprawy w rękach samorządowców – spotkanie z radnymi z Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 – Tomaszem Rokickim oraz z Beatą Fiszer.

 

  • – 15 października, Filia nr 10. Każdy człowiek ma swoje prawa – prezentacja multimedialna dla seniorów.

 

  • – 15 października, Filia nr 7. Czysta woda – misja w Sudanie Południowym. Wsparcie działań PAH – spotkanie z przedstawicielem Polskiej Akcji Humanitarnej, dotyczącej działalności PAH oraz relacji z pracy misji w Sudanie Południowym.

 

  • – 15 października, Filia nr 16. Nie ma gorszych ani lepszych dzieci – masz takie same prawa jak wszyscy – zajęcia edukacyjne o prawach dziecka, prowadzone na podstawie książki G. Kasdepke Mam Prawo, dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

 

  • – 15 października, Filia nr 23. Szacunek, dialog, tolerancja – lekcja biblioteczna dla uczniów kl. III ze Szkoły Podstawowej nr 12 (ul. Paderewskiego 46).

 

  • – 16 października, Filia nr 11. Odkryjmy Śląsk na nowo – zabawa literacka dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących.

 

  • – 16 października, Filia nr 23. Szacunek, dialog, tolerancja – lekcja biblioteczna dla uczniów kl. III ze Szkoły Podstawowej nr 12 (ul. Paderewskiego 46).

 

  • – 19 października, Filia nr 26. Drzwi do marokańskiego świata – zajęcia z edukacji wielokulturowej w ramach biblioterapii dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Św. Agaty.

 

  – 21 października, Filia nr 20. Pierwsze kroki w demokracji samorządowej – warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Dawida Ślusarczyka ze Stowarzyszenia CLATALYST.

W wyżej wymienione działania zaangażowani byli wszyscy pracownicy filii Biblioteki, w których odbywały się imprezy, jak i pracownicy działu Metodyki, Analiz i Promocji, których zadaniami było zorganizowanie części wydarzeń, jak i ich dokumentacja.

4. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?
W 2014 roku odbyła się pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego. Jej efektem była realizacja 86 projektów wybranych przez mieszkańców Katowic w głosowaniu. Wiele z nich dotyczyło Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, w sumie udało się pozyskać 372.150 zł na zakup nowości książkowych, audiobooków czy sprzętu multimedialnego.
W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach również postanowiła zawalczyć o pieniądze z Budżetu, zachęcając czytelników do wsparcia projektów złożonych na rzecz Biblioteki. Wśród nich były propozycje dotyczące zakupu nowości książkowych i audiobooków, ale także projekt dotyczący modernizacji sprzętu komputerowego dla czytelników.
Głosowanie odbyło się we wrześniu 2015 r. Dzięki głosom czytelników i sympatyków, udało się zdobyć pieniądze na realizację 28 projektów w 23 Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz jednego projektu dotyczącego całej sieci bibliotecznej.
Łączna kwota, którą Biblioteka uzyskała w Budżecie Obywatelskim 2016, wynosi 651 550 zł, z czego 298 000 zł zostanie przeznaczone na zakup książek, 81 000 zł na zakup audiobooków, 186 000 zł na zakup komputerów, 86 550 zł natomiast zostanie przekazane na zakup innych produktów, takich jak np. konsola Xbox, czasopisma, radiomagnetofon, wyposażenie służące do organizacji wystaw czy regały na książki.

5.Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 4
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
6. Jakie macie plany na działania do końca akcji? (proszę o podanie krótkiego harmonogramu)
Prowadzimy akcję informacyjną w Filiach bibliotecznych, na stronie internetowej oraz Facebooku i blogach. Na bieżąco informujemy czytelników o realizacji projektów, które uzyskały finansowanie ze środków Budżetu Obywatelskiego.