Pomiń menu

Sprawozdanie cząstkowe – Stowarzyszenie Carpe Diem

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 Zadanie Budżet Obywatelski

1. Nazwa grupy / organizacji:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Carpe Diem

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego:
15.12.2015r.

3. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
Piotr Feliński tel. 792009329, [email protected]

4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Świdwin

5. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :
Klub Radnych Miasta Świdwin

6. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji (ankiety/ sondy/ warsztaty/ spotkania, itd.) :

• Akcje informacyjne:

artykuły w regionalnej i lokalnej prasie dotyczące instytucji budżetu obywatelskiego,
zorganizowanie stoiska obywatelskiego podczas imprez miejskich, rozdawanie ulotek, informacje na profilu Stowarzyszenia.

• Organizacja spotkań z mieszkańcami:

Dwa spotkania dla mieszkańców dotyczące budżetu obywatelskiego. Pierwsze poprowadzone przez członków Stowarzyszenia, drugie przez koordynatora akcji Dariusza Kraszewskiego

7. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.):
ok. 10 osób

8. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców, radnych:
25 sierpnia i 22 października 2015, budżet obywatelski, Stowarzyszenie Carpe Diem, pierwsze spotkanie 7 osób ( w tym 3 radnych), drugie spotkanie około 40 osób (w tym 7 radnych).

9.Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór .

Temat budżetu obywatelskiego jest dość mało znany w naszej miejscowości, dlatego z nasz duży sukces uważamy wprowadzenie go do debaty miejskiej zarówno wśród mieszkańców, jak i przedstawicieli władz samorządowych. Po raz pierwszy w tym roku zagadnienie budżetu obywatelskiego poruszane było szeroko podczas prac nad budżetem na rok 2016. Niestety na obecnym etapie nie było możliwości jego wprowadzenia, ale na pewno jest to dobry znak na przyszłość

10. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5

11. Jak oceniają Państwo zaangażowanie radnych w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5

12. Uwagi, dodatkowe informacje:

Być może jeszcze w grudniu br. uda nam się zorganizować spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego dla uczniów szkół średnich. Na początku przyszłego rozpoczynamy pracę nad powołaniem Zespół ds. Wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego.

Spotkanie z D. Kraszewskim
Spotkanie z D. Kraszewskim
Spotkanie z D. Kraszewskim
Spotkanie z D. Kraszewskim
Spotkanie w sprawie BO Świdwin
Spotkanie w sprawie BO Świdwin
Festiwal NGO Świdwin
Festiwal NGO Świdwin