Pomiń menu

Teresa Rysztak uhonorowana przez Marszałka i Wojewodę

Uroczystość wręczenia nagród dla Pracowników Służb Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego  już za nami. Statuetkę w kategorii „Animator działający na rzecz środowiska lokalnego” otrzymała Gminy Postomino i pani Teresa Rysztak z Postomińskiego Stowarzyszenia "Razem lepiej"!

18 listopada br. w Teatrze Współczesnym w Szczecinie miała miejsce wojewódzka uroczystość zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
Tradycyjnie już podczas tej gali szczególnie zasłużonym zespołom i pracownikom służb pomocy oraz integracji społecznej przyznawane są nagrody i wyróżnienia Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Jesteśmy dumni, że Statuetka dla Pracowników Służb Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii „Animator działający na rzecz środowiska lokalnego” trafiła do Gminy Postomino. Otrzymała ją Pani Teresa Rysztak, która od wielu lat w sposób kreatywny i energiczny prowadzi Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałej nagrody. Cieszymy się, że ciężka i długoletnia praca Pani Teresy na rzecz drugiego człowieka została doceniona przez władze województwa.
Pani Teresa to niezwykła osoba wielkiego serca, ciągle aktywna, pełna nowych pomysłów, która motywuje do aktywności osoby starsze i niepełnosprawne, organizuje cykliczne spotkania na różne tematy, współpracuje z lokalnym samorządem. Stowarzyszenie, któremu nieprzerwanie prezesuje, powstało w wakacje 2007r i wcześniej nazywało się Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Pieńkowo-Pieńkówko „Razem lepiej”, od stycznie tego roku nosi nazwę Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”. Najpiękniejsze jest w Niej to, że „chce jej się chcieć”. To wspaniałe mieć na terenie Gminy Postomino człowieka, który łączy pokolenia pokazując, że warto mieć marzenia i je realizować, że nie ma ograniczeń wiekowych ani terytorialnych, by coś nowego poznać, czegoś się nauczyć, pokonać bariery własnych słabości, a przy tym jeszcze dobrze się bawić i cieszyć z życia.
Przyznając Statuetkę dla Pracowników Służb Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii „Animator działający na rzecz środowiska lokalnego” kapituła konkursu zwracała szczególną uwagę na:
• Czy działania Animatora wynikają z obowiązków pracy czy też są wynikiem dodatkowej, społecznej działalności?
• Czy zasięg oddziaływań Animatora obejmuje teren statutowych obowiązków jednostki/organizacji czy też jest rozszerzony o inne grupy docelowe?
• Czy działania Animatora wywołują trwałe zmiany w środowisku lokalnym (uaktywnienie, nowe inicjatywy, usamodzielnienie)?
• Czy działania Animatora skierowane są do środowiska wykluczonego, zagrożonego wykluczeniem, czy też obejmują całościowo rozumiane środowisko lokalne?
Wszystkie te punkty zostały ocenione w najwyższej skali.
Pani Teresa Rysztak to bardzo dobry organizator wielu inicjatyw pobudzających aktywność środowiska wiejskiego. To, czym zajmuje się Pani Teres, to przede wszystkim:
• Działania profilaktyczne – organizacja różnych kampanii („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę” „Trzeźwy kierowca”, „Radość bez alkoholu – Wakacje bez ryzyka” ) i prowadzenie zajęć profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy.
• Pozyskiwanie funduszy na realizację działań obywatelskich ( Masz Głos/Masz wybór – kampanie profrekwencyjne, inicjatywa obywatelska, przestrzeń dla ludzi), Wiejskie Pogotowie Przedszkolne, Klub Aktywnego Seniora, Szkoła dla Rodziców, Akademia Zmysłów itd.)
• Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją im. St. Batorego, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, z Fundacją Wspomagania Wsi, z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju; stowarzyszenie jest członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
• Realizacja projektu Europejskiej Akademii Sołtysa.
• Działania integracyjno-edukacyjne wśród seniorów i ich rodzin, m.in. „Bezpieczny senior”, „Klub Aktywnego Seniora”, „Akademia Zmysłów”, „Dyskusyjny Klub Kulturalny”, „Jesienne wieczory w bibliotece”, „Popołudnia pełne Radości bez Nudy i Złości”.
• Organizacja zajęć dla dzieci w czasie wolnym od szkoły m.in. „Cała gmina czyta dzieciom”, „ Pożyteczne wakacje” i „Pożyteczne ferie”, „Moja wieś – moją szansą”.
• Animacja różnych szkoleń dla lokalnego środowiska i ludzi z zewnątrz m.in. „Elementarz’, „Trzy koła”, „Metody integracyjne w pracy z grupą”, „Szkoła dla rodziców”, „Bezpieczna gmina”.
• Współpracuje z seniorami z zaprzyjaźnionej gminy z Niemiec – organizacja warsztatów językowych, tanecznych, sportowych, krajoznawczych.
• Przygotowuje globalną promocję kobiety wiejskiej w trakcie festynu pn. „Zochy Gospochy” – promuje lokalne kulinaria, aktywność artystyczną i rękodzielniczą w trakcie przygotowań i samego spotkania.

Aktualnie Pani Teresa realizuje projekt pt. „GAZ do dechy”, w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania działań kulturalnych przez Gminę Postomino, w którym uczestniczy 30 aktywnych seniorów naszego gminy oraz projekt „Przestrzeń dla ludzi” firmowany przez Ogólnopolską Kampanię Masz Głos/Masz wybór we współpracy z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. Oprócz działań informacyjno-edukacyjno-integracyjnych powstał konkretny rezultat w postaci wierszowanych dróżek w gminie Postomino. Biedronkowa dróżka w Pieńkowie zdobyła II miejsce w konkursie na zadbaną i atrakcyjną wieś naszej gminy.
Jesteśmy pełni podziwu i uznania dla postawy i zaangażowania Pani Teresy, niech to piękne wyróżnienie będzie jeszcze większą motywacją do dalszego spełniania marzeń.
Ewelina Ciróg – pracownik UG od spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.